FutureLabAE – Aikuiskoulutus muutoksen rakentajana (2018–2021)

 FutureLabAE – Aikuiskoulutus muutoksen rakentajana (2018–2021)

FutureLabAE-hanke vastaa kahteen ajankohtaiseen tarpeeseen: Hankkeen taustalla on yhtäältä demokratian heikkeneminen ja muukalaisvihan nousu Euroopassa ja toisaalta kansalaisten puutteelliset perustaidot, erityisesti digitaalisten taitojen heikko osaaminen. Aikuiskoulutuksella on tärkeä rooli näiden haasteiden ratkaisijana.

Resurssipulan ja osaamisvajeen vuoksi aikuiskoulutus toimii usein pikemminkin mukautuvasti kuin proaktiivisesti suhteessa muutoksiin. Hankkeessa etsitään oppimismenetelmiä ja käytäntöjä, joiden avulla aikuiskoulutus voisi toimia muutosorientoituneesti ja auttaa ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia.

FutureLabAE järjestää verkkokursseja ja työpajoja demokratian edistämisestä muutosorientoituneen aikuiskoulutuksen keinoin sekä digitaalisten taitojen opettamisesta. Helsingissä järjestettiin kansainvälinen työpaja joulukuussa 2019. Keväällä 2020 järjestettiin digitalisaatioon keskittyvä verkkokurssi ja syksyllä 2020 järjestettiin verkkokurssi demokratian uhkakuviin vastaamisesta. Kurssien webinaarit ovat edelleen saatavissa EAEAn Youtube-kanavalla.

Hankkeen tuotokset

Tutustu FutureLabAE-hankkeeseen Euroopan aikuiskoulutusjärjestön EAEAn sivuilla (englanniksi)

Yhteystiedot:

Sari Pohjola, puh. +358 (0)40 51 12 475, sari.pohjola(at)kvs.fi
Lauri Tuomi, puh. +358 50 47 69 977, lauri.tuomi(at)kvs.fi

Hashtag: #futurelabAE

FuturelabAE change oriented adult education

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.