FutureLabAE – Aikuiskoulutus muutoksen rakentajana (2018–2021)

 FutureLabAE – Aikuiskoulutus muutoksen rakentajana (2018–2021)

FutureLabAE-hanke vastaa kahteen ajankohtaiseen tarpeeseen: Hankkeen taustalla on yhtäältä demokratian heikkeneminen ja muukalaisvihan nousu Euroopassa ja toisaalta kansalaisten puutteelliset perustaidot, erityisesti digitaalisten taitojen heikko osaaminen. Aikuiskoulutuksella on tärkeä rooli näiden haasteiden ratkaisijana.

Resurssipulan ja osaamisvajeen vuoksi aikuiskoulutus toimii usein pikemminkin mukautuvasti kuin proaktiivisesti suhteessa muutoksiin. Hankkeessa etsitään oppimismenetelmiä ja käytäntöjä, joiden avulla aikuiskoulutus voisi toimia muutosorientoituneesti ja auttaa ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia.

FutureLabAE järjestää verkkokursseja ja työpajoja demokratian edistämisestä aikuiskoulutuksen keinoin sekä digitaalisten taitojen opettamisesta. Ensimmäinen työpaja järjestettiin Helsingissä joulukuussa 2019 ja verkkokurssi digitalisaatiosta keväällä 2020. Syksyllä 2020 on tulossa verkkokurssi demokratian uhkakuviin vastaamisesta.

Hankkeessa on myös koottu resurssipankki muutosorientoituneista aikuisten oppimisen menetelmistä.
Tutustu FutureLabAE-hankkeeseen EAEAn sivuilla (englanniksi)

Yhteystiedot:

Sari Pohjola, puh. +358 (0)40 51 12 475, sari.pohjola(at)kvs.fi
Lauri Tuomi, puh. +358 50 47 69 977, lauri.tuomi(at)kvs.fi

Hashtag: #futurelabAE

FuturelabAE change oriented adult education