Skip to Content
Projekti

FutureLabAE – Aikuiskoulutus muutoksen rakentajana (2018–2021)

Toteutusaika: 30.11.2018 - 30.8.2021

Hankkeen taustatiedot

Miten aikuiskoulutus voisi toimia proaktiivisemmin muuttuvassa maailmassa? FutureLabAE-hankkeen tavoitteena oli inspiroida aikuiskouluttajia löytämään uudenlaisia toimintatapoja, joilla vastata digitalisaation haasteisiin ja demokratian uhkakuviin. Kansanvalistusseura toimi hankkeessa yhdessä kahdeksan maata kattavan eurooppalaisen kumppaniverkoston kanssa.

FutureLabAE-hanke vastasi kahteen ajankohtaiseen tarpeeseen: Hankkeen taustalla oli yhtäältä demokratian heikkeneminen ja muukalaisvihan nousu Euroopassa ja toisaalta kansalaisten puutteelliset perustaidot, erityisesti digitaalisten taitojen heikko osaaminen. Aikuiskoulutuksella on tärkeä rooli näiden haasteiden ratkaisijana.

Resurssipulan ja osaamisvajeen vuoksi aikuiskoulutus toimii usein pikemminkin mukautuvasti kuin proaktiivisesti suhteessa muutoksiin. Hankkeessa etsitään oppimismenetelmiä ja käytäntöjä, joiden avulla aikuiskoulutus voisi toimia muutosorientoituneesti ja auttaa ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia.

FutureLabAE järjesti verkkokursseja ja työpajoja demokratian edistämisestä muutosorientoituneen aikuiskoulutuksen keinoin sekä digitaalisten taitojen opettamisesta. Helsingissä järjestettiin kansainvälinen työpaja joulukuussa 2019. Keväällä 2020 järjestettiin digitalisaatioon keskittyvä verkkokurssi ja syksyllä 2020 verkkokurssi demokratian uhkakuviin vastaamisesta. Kurssien webinaarit ovat edelleen saatavissa EAEAn Youtube-kanavalla.

Hankkeen tuotokset

Tutustu FutureLabAE-hankkeeseen Euroopan aikuiskoulutusjärjestön EAEAn sivuilla (englanniksi)

Yhteystiedot:

Sari Pohjola, puh. +358 (0)40 51 12 475, sari.pohjola(at)kvs.fi
Lauri Tuomi, puh. +358 50 47 69 977, lauri.tuomi(at)kvs.fi

Hashtag: #futurelabAE

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
FuturelabAE

Koordinaattori:
Institut National de Formation et de Recherche sur l’Education Permanente (INFREP) – Ranska

Kumppanit:

  • European Association for the Education of Adults (EAEA), Belgia
  • Kansanvalistusseura (KVS)
  • AONTAS, Irlanti
  • Asociacia institucii vzdelavania dospelych v Slovenskej republike (AIVD), Slovakia
  • Itä-Suomen yliopisto (UEF), Suomi
  • Amar Terra Verde, LDA (EPATV), Portugali
  • Die Wiener Volkshochschulen GMBH (VHS), Itävalta
  • Swiss Federation for Adult Learning (SVEB), Sveitsi

Rahoitus:
Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

Back to top