Kaikkien-malli – Kansalaisen perustaidot (2018–2020)

 Kaikkien-malli – Kansalaisen perustaidot (2018–2020)

Koulutukset jatkuvat 2021–2022!

Jatkamme kouluttajien koulutuksia vuosina 2021 ja 2022 yhdessä Opintokeskus Siviksen kanssa. Tarkista tulevat koulutukset Siviksen koulutuskalenterista.

Omaehtoinen toimiminen yhteiskunnassa edellyttää riittäviä perustaitoja. Kansalaisen perustaidot -hankkeen  tavoitteena on parantaa aikuisten arkea ja vahvistaa valmiuksia toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa ja työelämää. Hankkeessa kehitetty Kaikkien-malli antaa työkaluja aikuisten perustaitojen oppimiseen ja opettamiseen. Perustaidoiksi katsotaan luku-, numero- ja digitaidot.

Perustaidot vahvistuvat Kaikkien-mallissa räätälöidysti, oppijan arjen haasteita ratkaisemalla. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi itsetuntemukseen ja itsetuntoon, työllisyys- ja koulutustilanteeseen, oman talouden hallintaan, terveydentilaan tai johonkin muuhun elämänhallintaan liittyvään teemaan. Kaikkien-malli on sovellettavissa erilaisten ryhmien kanssa ja sopii mm. oppilaitosten, järjestöjen ja vapaan sivistystyön toimijoille.

Kaikkien-mallin sivustolla on mallin tarkempi kuvaus sekä ohjeet sen käyttöön ottamiseksi. Lisäksi mallin blogissa on artikkeleita mm. koulutuspiloteista, mallin kehittämistyöstä sekä aihepiiriin liittyvästä ajankohtaiskeskustelusta.

Kaikkien-malli on koostettu yhteistyössä kouluttajakumppaneiden kanssa hankkeessa toteutettujen koulutuspilottien pohjalta. Taustalla on Briteissä luotu ja tutkimukseen perustuva Citizens’ Curriculum, jota jatkokehitettiin suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvaksi.

 

Yhteystiedot Kansanvalistusseurassa:

Koulutussuunnittelija Nina Hjelt
+358 50 471 3820
nina.hjelt(a)kvs.fi