Medialukutaitoa taloudesta (2020-2021)

 Medialukutaitoa taloudesta (2020-2021)

Talous vaikuttaa meihin kaikkiin. Siksi tarvitsemme taloudesta julkista keskustelua, joka perustuu tutkittuun tietoon ja avautuu monenlaisille yleisöille.

Hankkeessa koulutamme kauppatieteiden opiskelijoita ja tutkijoita kansantajuistamaan tutkimukseen perustuvaa tietoa sekä käymään dialogia kansalaisten kanssa verkossa ja kasvokkain.

Toteutamme hankkeen yhdessä Kauppatieteellisen Yhdistyksen, Oulun yliopiston tiedeviestinnän maisteriohjelman ja Erätauko-säätiön kanssa.

Järjestämme mediataitokoulutukset Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Osallistujat perehtyvät koulutuksen aikana taloutta koskevaan julkiseen keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja mediassa. Osana koulutusta he tuottavat talousväitteitä yleistajuisesti käsitteleviä, tutkittuun tietoon nojaavia artikkeleita. Lisäksi järjestämme keskusteluja, joissa talousaiheita käsitellään vuoropuhelussa talouden asiantuntijoiden ja kansalaisten kanssa.

Hankkeen aikana kehitämme koulutusmallin talouden ja muiden alojen asiantuntijoiden kouluttamiseksi medialukutaitoon, dialogiin ja kansantajuiseen viestintään liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot:
Kansanvalistusseura, viestintäasiantuntija Heini Huhtinen, +358 44 7914 526, heini.huhtinen@kvs.fi