Sivistystilatyöpajat/Sivistystila (2021–2022)

 Sivistystilatyöpajat/Sivistystila (2021–2022)

Kvs-säätiö on aloittanut työn jaetun ymmärryksen koostamiseksi sivistyksen juurista sekä sen tulevaisuuden hahmottelemiseksi.

Toteutamme 2021–2022 neljä Sivistystilatyöpajaa, joiden tavoitteena on tuottaa tietoa, näkemyksiä ja kysymyksiä Suomen sivistyksellisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Tarkastelemme kasvatusta ja sivistystä sekä historian että tulevaisuuden näkökulmasta. Kustakin työpajasta laaditaan raportti, josta viestitään erikseen.

Avaamme vuonna 2022 laajalle yleisölle suunnatun Sivistystilan. Sivistystila on fyysinen paikka, jossa katsotaan suomalaisen sivistyksen ja koulutuksen tarinan kautta tulevaisuuteen.

Historiamme osoittaa, että olemme ratkaisseet haasteita menestyksekkäästi panostamalla sivistykseen. Nykyisin Suomi tunnetaan kansainvälisesti korkean osaamisen yhteiskuntana. Miten tähän on tultu sadassa vuodessa? Mitä annettavaa sivistyksellä on edessämme oleviin ongelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin?

Sivistys on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi, jossa ihminen kehittää itseään ja muokkaa ympäröivää kulttuuriaan sekä toisaalta ylittää olemassa olevaa. Sivistyksen on toisaalta nähty jopa olevan kriisissä, mikä näkyy esimerkiksi populismin ja vastakkainasetteluiden nousuna. Hahmotamme sivistyksen merkityksen demokratian perustana ja sen, miten luomme tulevaa tässä hetkessä.

Työskentelyn tavoitteena on lisätä ymmärrystä sivistyksestä yhteiskunnallisena tehtävänä ja etsiä ratkaisuja sen edistämiseen kasvatuksen ja kansansivistyksen kentillä. Katse on kriittinen mutta voimaannuttava.

Sivistystilatyöpajat 2021–2022

Työpajoissa tarkastellaan sivistystä eri näkökulmista. Teemoina pajoille ovat seuraavat:

1/Eurooppalainen sivistyskeskustelu – elinikäisen oppiminen ja aikuiskasvatuksen humanistinen perusta, kansainvälinen keskustelu ja viitekehys. Suomalaisessa keskustelussa eurooppalaiset vaikutteet ovat olleet vahvassa asemassa, joten tällä kansainvälisellä keskustelulla on suorat linkit myös suomalaisiin ratkaisuihin.

2/ Sivistys kuuluu kaikille – koulutuksen, kasvatuksen ja muun sivistystyön laajentaminen kaikkien saataville suomalaisessa yhteiskunnassa. Mitkä ovat olleet koulutusjärjestelmämme ja vapaan sivistystyön historian isot visiot ja käännekohdat tasa-arvon edistämiseksi, ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät tässä asiassa? Entä syrjintä ja eriarvoisuus kasvatuksen kentillä?

3/ Sivistyksellä kestävään tulevaisuuteen – rajallinen planeettamme ja muut tulevaisuuden haasteet. Miten ne vaikuttavat sivistystehtävän päämääriin, vai vaikuttavatko?

4/ Sivistyksen monet motiivit – kasvatuksen kentillä kilpailevat intressit. Kasvatuksessa halutaan osin säilyttää ja osin uudistaa yhteiskuntaa. Onko oppimisen tavoitteena yhteiskunnassa käytännössä työelämässä ja kilpailussa hyödynnettävät tiedot, taidot ja osaaminen? Millaisia tulevaisuuden näkymiä kasvatuksen kentällä kilpailevat eri intressit avaavat?

Yhteystiedot

projektipäällikkö
Nina Hjelt
nina.hjelt(a)kvs.fi
p. 041 544 8182

projektisuunnittelija
Milla Holmberg
milla.holmberg(a)kvs.fi
p. 050 3369 686

Lisää projektista

Sivistystila antaa kanavan yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseksi – projektipäällikkö Nina Hjelt kertoo hankkeesta  (Kvs-säätiö)

Oma tila sivistykselle (Sitra)

Sivistystehtävä on kaikkien yhteinen, mutta ei yksin kenenkään (Sivistyksen pelottomat -blogi, Kvs)