Skip to Content
Ajankohtaista

Ahlmanin ammattiopisto ja Oriveden Opisto yhdistyvät

Julkaistu:

Pirkanmaalle syntyy uusi monialainen osaamiskeskus, kun Ahlmanin ammattiopisto ja Oriveden Opisto yhdistyvät. Oriveden Opisto liitetään Ahlmanin ammattiopistoon 1. tammikuuta 2015.

Vastuu koulutustoiminnasta siirtyy Ahlmanin koulun Säätiölle. Oriveden opiston nykyinen ylläpitäjä on Kansanvalistusseura.

– Ahlmanin tavoitteena on luoda Itä- ja Pohjois-Pirkanmaan alueelle maaseudun elinvoimaisuutta vahvistava koulutusyksikkö osana opiston työelämän palvelu- ja kehittämistehtävää, sanoo Säätiön johtaja, rehtori Tarja Hovila.

Yhdistymisellä turvataan vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen jatkuminen Orivedellä. Samalla opiston koulutustoiminta monialaistuu.

– Vuodenvaihteen jälkeen Ahlmanin koulun Säätiö vastaa sekä koulutustoiminnasta että henkilöstöstä. Kummankin oppilaitoksen henkilökunta kannattaa yhdistymistä, sanoo Oriveden Opiston rehtori Kaisa Väyrynen.

Rahoittaja kannustaa yhdistymisiin

Oppilaitosten ylläpitäjät ovat neuvotelleet yhdistymisestä viime kesästä saakka. Opetusministeriön rakenne- ja rahoitusuudistus kannustaa oppilaitoksia aiempaa isompiin ja monialaisempiin yksiköihin, joissa vapaa sivistystyö sekä ammatillinen koulutus kohtaavat.

Yhdistymisellä turvataan monipuolisen ja tasokkaan koulutuksen jatkuminen ja kehittäminen sekä Orivedellä että Tampereella.

Opistojen pitkäkestoisissa koulutuksissa opiskelee yhteensä yli viisisataa opiskelijaa. Lyhytkestoisissa ja monimuotokoulutuksissa on vuosittain noin 1 500 opiskelijaa.

Opistojen yhdistämisestä päättivät Ahlmanin koulun Säätiön hallitus sekä Kansanvalistusseuran hallitus. Yhdistämiseen vaaditaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myönteinen päätös.

Näin uusi opisto palvelee

  • Orivedelle rakentuu koulutuskeskus, jossa annetaan vapaan sivistystyön koulutusta, lukiokoulutusta sekä Ahlmanin ammatillista nuoriso- ja aikuiskoulutusta.
  • Opiston internaattilukion suuntautumisvaihtoehdot laajenevat lukio- ja ammatillisen koulutuksen kaksoistutkintoihin.
  • Suositut lyhytkurssit ja monimuotokoulutukset sekä kesäkurssit jatkuvat ja Oriveden kurssitoiminta laajentuu ammatillisesti suuntautuvaan täydennyskoulutukseen.

Kaksi vahvaa kouluttajaa

Oriveden Opisto on perustettu vuonna 1909. Se tunnetaan kuvataiteen, musiikin ja kirjoittamisen opetuksesta. Opistolla on kuvataiteen eri alojen linja sekä sarjakuva- ja pelilinja. Kirjoittajakoulutus kattaa sanataiteen, kulttuurijournalismin ja käsikirjoittamisen. Kirjoittajalukiossa on lukion opetussuunnitelman lisäksi tarjolla neljä kirjoittajaohjelmaa. Kesäisin toimiva Klemetti-opisto on osa musiikkilinjaa. Opintoja voi suorittaa lukuvuoden pituisilla pitkillä linjoilla, lyhyt- ja kesäkursseilla sekä monimuoto-opintoina. Opisto tekee koulutusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa. Opiston kesäkurssitoiminta on merkittävä osa Finlands Festivals -ketjun Oriveden Suvi -tapahtumakokonaisuutta.

Ahlmanin ammattiopistoa ylläpitävä Ahlmanin koulun Säätiö on toiminut vuodesta 1904. Opisto tarjoaa nuorten perustutkintokoulutusta luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla. Ammatillisen aikuiskoulutuksen tuottamisesta sekä työelämän palvelu- ja kehittämisyksikkönä toiminnasta vastaa Ahlman Instituutti. Ahlman tunnetaan sen vahvasta sitoutumisesta ruokatuotannon kehittämiseen pellolta pöytään. Lähiruoka ja sen jalostaminen sekä kuluttajien tietoisuuden lisääminen suomalaisen ruoan alkuperästä ja tuottajista on yksi Ahlmanin toimintalinjoista. Lähiruoan lisäksi yrittäjyys- ja osuuskuntatoiminta ovat vahva osa sekä nuorten että aikuisten opintoja.

Lisätietoja:
Ahlmanin ammattiopiston rehtori Tarja Hovila, tarja.hovila@ahlman.fi, 040 5567513, www.ahlman.fi 
Oriveden Opiston rehtori Kaisa Väyrynen, kaisa.vayrynen@kvs.fi, 0500 834 929, www.orivedenopisto.fi

Jaa artikkeli
Back to top