Skip to Content
Ajankohtaista

Aikuiskasvatus: Osallisuuden kokemus on äärimmäisen tärkeä turvapaikanhakijalle

Julkaistu:

”Mekin olemme ihmisiä”, turvapaikanhakijanuorukainen sanoi tutkija Maria Petäjäniemelle pohjoissuomalaisessa hätämajoitusyksikössä.

Elettiin syksyä 2015, turvaa hakevia saapui Suomeen lyhyessä ajassa enemmän kuin koskaan aiemmin. Petäjäniemi toimi tilapaisessa majoitusyksikössä vapaaehtoisena. Hän halusi selvittää, millaista tulijoiden elämä nopeasti perustetuissa suojissa oli.

”Monet hätämajoitusyksikön asukkaat halusivat jakaa kanssani tarinoita arjestaan mutta myös raskaita menneisyyden kokemuksiaan”, tutkija kertoo.

Turvaa hakevat mukaan keskusteluun

Kokemus vapaaehtoistyössä poiki tutkimuksen, jonka tulokset ovat luettavissa Aikuiskasvatus-tiedelehdessä. Yhdessä tutkijakollegoiden Maija Lanaksen ja Mervi Kaukon kanssa laaditussa tiedeartikkelissa nuoret turvapaikanhakijamiehet kertovat arjestaan tilapäismajoituksessa. Se on elämää välitilassa. 

Tutkijat ottavat kantaa yhteiskuntan eriarvoistumiseen vahvistamalla turvapaikanhakijoiden ääniä keskustelussa.

Turvaa hakevien enemmistö on nuoria miehiä. Juuri heidän oikeudestaan turvaan on sosiaalisessa mediassa keskusteltu kiihkeästi, mutta he itse saavat äänensä harvoin kuuluville majoituspaikan ulkopuolella. 

”Yhteisymmärryksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi turvapaikkapäätöstään odottelevat ihmiset – naiset, lapset, nuoret ja miehet – on otettava mukaan turvaa hakevia koskevaan keskusteluun”, Maria Petäjäniemi perustelee.

Oma ihmisyys pitää todistaa toisille

Osallisuus, oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi, on turvapaikkapäätöstä odottavalle äärimmäisen tärkeää mutta käytännössä vaikeaa.

Kuulumisen tunne, luottamukselliset ihmissuhteet ja turvallisuudentunne pitävät yllä tulevaisuudenuskoa, kun varmuutta turvasta ei ole.

”Vaikka turvapaikan odotusaika on pitkä, sen ei tarvitse olla passiivista eikä tyhjää. Haastattelemamme nuorukaiset halusivat käyttää ajan hyödyksi ja valmistautua tulevaisuuteen”, tutkija sanoo.

Oman turvallisen paikan rakentamista kuitenkin horjuttavat kokemukset, joissa turvapaikanhakija on tullut väärin kuulluksi, nähdyksi ja kohdelluksi.

”Uuden elämänsä alussa he voivat kokea joutuvansa ensin todistamaan muille ihmisyytensä”, Petäjäniemi tulkitsee nuorten turvapaikanhakijamiesten kanssa käymiään keskusteluja.

Maria Petäjäniemi, Maija Lanas & Mervi Kaukko: ”Osallisuus turvaa hakevan reunaehdoissa – Hätämajoitusyksikössä asuvien nuorten miesten kertomuksia arjesta”, Aikuiskasvatus 1/2018.

Aikuiskasvatus-tiedelehden

Lisätiedot

toimituspäällikkö Terhi Kouvo, terhi.kouvo@kvs.fi, 0400 396 437

Jaa artikkeli
Back to top