Skip to Content
Ajankohtaista

Aikuiskasvatus: Työnohjauksen tavoitteiden ristiveto tulee esiin vuorovaikutuksessa

Julkaistu:

Työnohjaus on vakiinnuttanut asemansa työyhteisöjen kehittämisessä ja työntekijöiden työkyvyn tukemisessa. Toisinaan ohjauksen tavoitteet asettuvat kuitenkin keskenään vastakkain, osoittaa Aikuiskasvatus-tiedelehdessä julkaistu tutkimus.

Tutkijat tarkastelivat palo- ja pelastusalan lähijohtajien ryhmäohjausta, jonka tavoitteina oli oman työn kriittinen pohtiminen ja vertaistuki kollegoille. Miten tavoitteet toteutiuvat ohjaustilanteissa?

”Joskus ne saattoivat asettua keskenään vastakkain. Samalla kun lähijohtajat rakensivat ryhmän keskinäistä yhteisöllisyyttä, he väistivät asettamasta omia ja toistensa työkäytänteitä kriittiseen tarkasteluun”, sanoo tutkijatohtori Sanni Tiitinen Tampereen yliopistosta.

Työryhmässä oli vuorovaikutuksen, ohjauksen, työelämän ja työterveyden tutkijoita. Tutkijat keräsivät aineistonsa videoimalla ohjaustilanteita.

Ryhmäohjaus tukee koko yhteisöä

Palo- ja pelastusalan töissä on paljon fyysisesti ja psyykkisesti vaativia tilanteita. Työnkuvat ovat laajoja, moninaisia ja vastuut tarkasti määriteltyjä. Kullakin vastuualueella on oma lähijohtajansa.

Tutkimushankkeessa havaittiin, että lähijohtajat tarvitsevat tukea sekä työkykyä koskevien asioiden käsittelyssä että työvuoron toimintakulttuuriin vaikuttamisessa. Ryhmäohjauksella voidaan tukea sekä yksilöiden että yhteisöjen yhteistä kehittymistä.

Ryhmäohjaus perustuu toimivaan vuorovaikutukseen. Ohjausalan ammattilaiset eivät kuitenkaan itsekään välttämättä tunnista työnsä onnistumiselle ratkaisevia vuorovaikutustilanteita eli saranakohtia. Ne voidaan paikantaa ja niitä voidaan hioa, jos vuorovaikutusta analysoidaan yksityiskohtaisesti.

”Työnohjaajien on hyvä olla tietoisia ohjauksen tavoitteiden ristivedosta, jotta he pystyvät ottamaan sen huomioon omassa työssään”, Tiitinen sanoo.

Sanni Tiitinen, Elina Weiste, Sanna Vehviläinen, Johanna Ruusuvuori, Sirpa Lusa & Jaana Laitinen: ”Reflektoinnin välttämistä ja vertaistukea – Tarinoiden tehtävät palo- ja pelastusalan lähijohtajien ryhmäohjauksessa” (Aikuiskasvatus 3/2018). Tutustu lehteen.

Lisätiedot

  • toimituspäällikkö Terhi Kouvo, Aikuiskasvatus, terhi.kouvo@kvs.fi, 0400 396 437
  • tutkijatohtori Sanni Tiitinen, Sanni.Tiitinen@staff.uta.fi

 Aikuiskasvatus-tiedelehden

 

Jaa artikkeli
Back to top