Skip to Content
Ajankohtaista

Aikuiskoulutuksen painoarvoa lisättävä EU:ssa

Julkaistu:

Euroopan komissio ehdottaa koulutuksen EU-rahoituksen nostamista. Ehdotus kaksinkertaistaa Erasmus-ohjelman kokonaisbudjetti on tervetullut. Samanaikaisesti komissio kuitenkin pitäisi aikuiskoulutuksen rahoitusosuuden nykyisessä eli alle neljässä prosentissa, vaikka aikuiskoulutuksen kohderyhmä on kaikkia muita koulutustasoja suurempi. EU:n väestöstä 55 prosenttia on 25–65-vuotiaita ja jopa 85 prosenttia 15–65-vuotiaita ja tätä vanhempia.

– Aikuiskoulutuksen rahoitusta on nostettava, jos halutaan aikuiskoulutuksen pystyvän vastaamaan sille asetettuihin tehtäviin.  Aikuiskoulutus on välttämätöntä EU:n työllisyys- ja osaamisohjelmien toteuttamisessa, huomauttaa Kansanvalistusseuran (KVS) toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski.

Aikuiskoulutus voi vastata moniin Euroopan haasteisiin, kuten pakolaisten kotouttamiseen, digitalisaation luomiin osaamistarpeisiin ja syrjäytymisvaarassa olevien osallisuuden lisäämiseen.

Aikuiskoulutukseen osallistuu tällä hetkellä 11 prosenttia EU:n aikuisväestöstä. Euroopan komissio haluaa kasvattaa tätä osallistumislukua 15 prosenttiin vuoteen 2020 ja 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Uusi budjettiehdotus rajaisi aikuiskoulutuksen kohderyhmäksi vähäiset perustaidot omaavat aikuiset.

– Tämä on tärkeä, mutta ei ainoa aikuiskoulutuksen kohderyhmä. Aikuiskoulutuksen tulee voida jatkossakin tarjota oppimisen mahdollisuuksia muulloinkin kuin kriisitilanteissa. EU:n tavoitteisiin aikuisoppijoiden määrän lisäämisestä tuskin päästään, mikäli kohderyhmä rajataan tai jos rahoitusta aikuiskoulutukselle ei nosteta, Ruuskanen-Parrukoski arvioi.

Komissio ehdottaa Erasmus+-ohjelman nimen muuttamista takaisin Erasmus-ohjelmaksi.

– Erasmus+-ohjelman ”plussa” on merkinnyt sitä, että ohjelma kattaa kaikki koulutusasteet, mukaan lukien aikuiskoulutuksen. Toivomme, että paluu  vanhaan Erasmus-nimeen ei ole viesti siitä, että ohjelmassa oltaisiin palaamassa korostamaan vain tai pääosin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoa, Ruuskanen-Parrukoski sanoo.

Erasmus+ on merkittävä aikuiskoulutuksen innovaatioiden ja yhteistyön edistäjä myös Suomessa. KVS kiittää mahdollisuudesta tuottaa jatkossa pienen mittakaavan hankkeita. Nämä helpottavat erityisesti pienten vapaan sivistystyön toimijoiden mahdollisuuksia lisätä eurooppalaista yhteistyötä. Samanaikaisesti KVS peräänkuuluttaa mahdollisuutta toteuttaa myös laajoja, tutkijoiden ja aikuiskouluttajien yhteistyöhankkeita.

Lue lisää

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, 050 563 4671, pirkko.ruuskanen-parrukoski@kvs.fi

EAEA-tiedottaja Helka Repo, 040 511 2475, helka.repo@kvs.fi
 

Jaa artikkeli
Back to top