Skip to Content
Ajankohtaista

Kansalaisille tärkeintä 2017: ympäristö, yhteisöllisyys, koulutus ja kasvatus

Julkaistu:

Keväällä 2017 ympäri Suomea pidetyissä kansalaiskeskusteluissa koulutus, kasvatus, ympäristö ja yhteisöllisyys koettiin tärkeimmiksi teemoiksi kautta maan.

”Suomen askeleet” -kansalaiskeskustelujen sarja kiersi kevään aikana 27 paikkakunnalla, ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 450 keskustelijaa. He ideoivat pienryhmissä ratkaisuja Suomen tulevaisuudelle.

Keskustelusarja oli Kansanvalistusseuran  ja yhteistyökumppaneiden aloite uudenlaisen, aidosti osallistavan, sivistyneen ja rakentavan yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin luomiseksi.

Keskustelut käytiin yhdenvertaiseen ideointiin ja vaikuttamiseen tähtäävällä World Café -menetelmällä, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja tuoda esiin omat näkökulmansa ja argumenttinsa.

Tulokset koottiin raporttiin ja luovutettiin heinäkuussa valtiosihteeri Paula Lehtomäelle.

Ympäristön tila suurin huoli

Paikallisten huolenaiheiden rinnalla keskusteluissa nousi valtakunnallisesti esiin yhtenäisiä teemoja.

Ympäristön tila ja maapallon kestokyky oli eniten pienryhmiä puhuttanut aihe. Keskustelijat ehdottivat yksilöllisiä, paikallisia, valtakunnallisia ja globaaleja toimia luonnon suojelemiseksi.

Koulutusta, oppimista ja kasvatusta ja käsiteltiin toiseksi eniten. Ratkaisut heijastivat keskustelijoiden luottamusta sivistykseen sekä yhteiskunnan vakauttajana että muutosvoimana. Koulutuksen ja kasvatuksen toivottiin parantavan asenteita ja käytäntöjä ympäristönsuojelulle suotuisiksi, auttavan nuoria kiinni muuttuvaan työelämään ja vähentävän vihapuhetta.

Yhteisöllisyyden lisääminen oli keskustelijoiden tuottamissa ratkaisuehdotuksissa oma suosittu kokonaisuutensa. Keskustelijat tulkitsivat yhteisöllisyyden eri ikäisten, eri taustoista ja asemista tulevien kohtaamisiksi ja toiminnaksi.

Yhteisöllisyyttä voidaan tukea luomalla kohtaamisille ja toiminnalle tiloja sekä kaupunkisuunnittelulla, esimerkiksi lähiruuan kasvattamisen mahdollistavina ratkaisuina. Yhdessä tekeminen nähtiin vihanlietsonnan sammuttajaksi ja toimivaksi tavaksi estää yhteiskunnallista polarisoitumista.

Kritiikkiä keskusteluissa saivat demokratian tila sekä yhä koventuvat asenteet ja toimet, joilla talouskasvu asetetaan inhimillisyyden edelle. Keskustelijoiden huolet heijastivat suomalaisten huolia laajemminkin: samat teemat toistuivat Taloustutkimuksen vuoden 2017 kyselytutkimuksessa.

Keskustelua tulevaisuuden suurista yhteiskunnallisista kysymyksistä pohjustettiin videoalustuksella. Teemaa avasivat tietokirjailija, tutkimusprofessori emerita Marjatta Bardy ja kestävän kehityksen ja koulutuksen asiantuntija Erkka Laininen.

Valtiosihteeri Lehtomäki kiitteli Itsenäisyyden juhlavuoden viralliseen ohjelmaan kuuluvaa hanketta tulevaisuusorientaatiosta ja ratkaisukeskeisyydestä.

Kooste Suomen askeleet -kansalaiskeskusteluista.

Tapahtumakohtaiset raportit löytyvät hankkeen verkkosivuilta www.100askelta.fi kunkin paikkakunnan kohdalta. Paikkakunnat olivat: 

Alajärvi

Espoo

Fuengirola

Helsinki

Joensuu

Jyväskylä

Kajaani

Kauhava

Kerava

Kouvola

Kuopio

Lahti

Lapua

Mäntsälä

Nurmijärvi

Pieksämäki

Pukkila

Puumala

Ranua

Rauma

Savonlinna

Seinäjoki

Sotkamo

Tampere

Turku

Vaasa

Varkaus

 

www.facebook.com/100askelta

Twitter: @100askelta

Instagram: 100askelta

 

Lisätietoja:

Anne Tastula

Projektisuunnittelija

anne.tastula@kvs.fi

+358 40 152 3830

KANSANVALISTUSSEURA | The Finnish Lifelong Learning Foundation

www.kansanvalistusseura.fi  | www.100askelta.fi


 

Jaa artikkeli
Back to top