Skip to Content

Palestiinalainen Rand George Abdo uskoo, että medialukutaito-opettajana hän voi auttaa yhteisöään ja erityisesti vähemmistöissä olevia. Kuva: Nibal Thawabteh

Ajankohtaista

Medialukutaitoa ja oppimisen taitoa Birzeitin yliopistossa

Julkaistu:

Palestiinalainen Rand George Abdo uskoo, että medialukutaito-opettajana hän voi auttaa yhteisöään ja erityisesti vähemmistöissä olevia. Kuva: Nibal Thawabteh

Kollegoiden tervehtimisten, kahvikuppien ja muutaman tupakan jälkeen viisitoista palestiinalaisissa mediataloissa työskentelevää toimittajaa laahautuu paikalliseen aikakäsitykseen nähden yllättävän täsmällisesti Birzeitin yliopiston Media Development Centerin opetustiloihin.

Käynnissä on medialukutaito-opetuksen koulutuksen lähijakso, jota Kvs-säätiö vetää suomalaisten vapaaehtoisten kouluttajien johdolla etänä. Aihetta on aiemmin pohjustettu webinaareissa ja itsenäistä opiskelua on tuettu mentoroimalla Moodlessa.

Palestiinan opetusjärjestelmä tukee edelleen opettajalähtöistä oppimista. Kvs-säätiö paikallisine kumppaneineen on viimeisimmässä hankkeessa halunnut tuoda journalismin ja kriittisen medialukutaidon rinnalle oppimistaitojen ja kouluttamistaitojen opetusta. Verkko-oppimisen teknologia, käänteinen oppiminen, itsenäinen opiskelu verkkoalustalla, vertaisoppiminen ja itsearviointi ovat esimerkkejä mukana olevista opetusmenetelmistä, jotka eivät ole olleet opiskelijoille tuttuja aiemmista opinnoistaan.

Rand George Abdo, 38, on opiskellut Birzeitin yliopistossa Palestiinassa viestintää ja valtiotiedettä. Korona-aikana hän hyödynsi vapaaksi jäänyttä aikaa suorittamalla digitaalisen viestinnän opintokokonaisuuden etänä. Hybridiopiskelusta hänellä on vain vähän kokemusta.

”Tämä kurssi keskittyy itsenäiseen opiskeluun, minkä oppiminen oppimismenetelmänä on uutta. Pidän tekemällä oppimisesta, se on paras tapa oppia. Voit epäonnistua ja sitten kokeilla uudelleen. Tämä kurssi on ollut hyvä kokemus, se auttaa jokaista auttamaan itseään. Palestiinassa olen tottunut menetelmään, jossa odotetaan opettajan tulevan ja kertovan vastaukset ja sitten oppilaat opettelevat ne ulkoa. Lapsiani kannustan aina etsimään tietoa, tutkimaan ja oppimaan itse.”

Koulutettavasta kouluttajaksi

Kvs-säätiö on toteuttanut ulkoministeriön myöntämillä kehitysyhteistyömäärärahoilla jo viiden vuoden ajan journalismia ja medialukutaitoa kehittäviä koulutuksia Länsirannalla ja Gazassa.

Nyt meneillään olevassa kouluttajien koulutuksessa kohderyhmänä ovat kokeneet toimittajat, aiemmin koulutuksia on järjestetty muun muassa journalismin ja viestinnän opiskelijoille ja pakolaisleireillä asuville.

Kevään koulutuksiin etsitään osallistujiksi järjestöissä, pakolaisleireillä tai kouluissa työskenteleviä opettajia, jotka voisivat tahoillaan sisällyttää omaan työhönsä medialukutaidon opetusta. Käynnissä olevalta kurssilta valitaan näille kursseille muutama kouluttaja toimimaan yhteistyössä suomalaisten ja paikallisten kouluttajien kanssa.

Sisällön ja uusien opetus- ja oppimismenetelmien lisäksi kouluttajat pääsevät tekemään kulttuurienvälistä yhteistyötä suunnitellessaan yhteistä opetustaan.

Abdolla on oma yritys toisella alalla, mutta palo journalismin ja etenkin kouluttamisen pariin on kova. Hän pyrki koulutukseen, koska haluaa auttaa yhteisöään ja vähemmistöissä olevia. Lisäopinnot ovat vahvistaneet tunnetta siitä, että hänellä on taitoa ja paloa opettamiseen ja elinikäiseen oppimiseen.

”Etenkin nuorille medialukutaitojen opetus tärkeää. Aikuiset käyttävät sosiaalista mediaa tiettyihin yksittäisiin tarkoituksiin, kuten hääjuhlakuvien jakamiseen. Nuoret, tulevat aikuiset, ovat somen aktiivisempia käyttäjiä ja jakavat muun muassa uutisia. Heidän olisi syytä tietää mitä he jakavat ja pitää ajatus siinä mukana, heidän pitää olla hyvin tietoisia esimerkiksi valeuutisista.”

Monipuolisia ääniä somen avulla

Nuorten lisäksi Abdo näkee tavoitteellisena medialukutaidon opetuksen kohderyhminä myös pakolaisleirien ulkopuolella asuvat ihmiset, esimerkiksi alueen kristityt kylät tai kotiäidit. Etenkin kuvaustaidot, mobiilijournalismi ja sen etiikka sekä sosiaalisen median turvallisen ja muita kunnioittavan käytön taidot olisivat osa hänen kouluttajaosaamistaan.

”Kaikki ovat sisällöntuottajia nykyään. Kaikki voivat ilmaista itseään ja puhua yhteisönsä puolesta. Kotiäideilläkin voisi olla mahdollisuus näyttää arkeaan. Voimme antaa ihmisille äänen ja mahdollisuuden saada viestinsä eteenpäin. Sosiaalinen media on hyvä työkalu, jolla saada muutosta aikaan.”

Hän antaa esimerkiksi #SheikhJarrah -tunnisteen, jolla on tänä vuonna onnistuneesti tehty kansainvälisesti näkyväksi Israelin toteuttamaa laitonta palestiinalaisasukkaiden häätöä Sheikh Jarrahin asuinalueelta miehitetyssä Itä-Jerusalemissa.

Kouluttajien koulutuksessa rikastuttavinta sisältöä hänelle itselleen ovat olleet Abdon mukaan tekemällä oppiminen, opettamalla oppiminen sekä käänteinen opetus.

”Katsoin tästä lisämateriaalina videoita ja se vaikuttaa todella kiinnostavalta tavalta oppia ja opettaa.”

Myös verkkotyöskentelyä ja -opiskelua tukevat alustat, kuten Jamboard ja Kahoot ovat tulleet Abdolle kurssilla ensi kertaa käyttöön.

”Tiedän, että lapseni ovat käyttäneet näitä, ehkäpä voimme tehdä jouluillan viihteeksi nyt yhteisen visan!”

Teksti: Anne Tastula

Kvs-säätiö tukee Palestiinan hankkeissa kansalaisyhteiskunnan rakentumista medialukutaitoa ja sen opetusta vahvistamalla sekä tuottamalla opetusmateriaaleja. Alueella järjestettävillä kursseilla opetetaan esimerkiksi sosiaalisen median käyttöä, faktantarkistusta, journalismin etiikkaa ja itsesääntelyjärjestelmän perusteita sekä turvallisuutta ja suojautumista verkossa. Tavoitteena on edistää alueen väestön oikeutta tietoon ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja demokratian toimintaedellytyksiä.

Kirjoittaja toimii hankkeen projektipäällikkönä.

 

Jaa artikkeli
Back to top