Skip to Content
Sivistyspalkinnot

Sivistyspalkinto 2001

Julkaistu:

Kansanvalistusseuran palkinto Kari Uusikylälle

Kansanvalistusseuran hallituksen päätöksen perusteluissa sanotaan, että palkinto myönnetään professori Kari Uusikylälle monipuolisesta toiminnasta kasvatustieteen tutkijana ja opettajana sekä aktiivisena keskustelijana kasvatuksen ja koulun kysymyksissä.

Luovuustutkijana hän on antanut merkittävän panoksen perusopetuksen kehittämistä koskevaan keskusteluun painottaen sitä, että koulussa on annettava tilaa ja luotava edellytyksiä erilaisten lahjakkuuksien kehittymiselle. Kansanvalistusseuran hallitus kiinnitti huomiota siihen, että Uusikylä on esiintynyt taide- ja taitoaineiden opetuksen puolesta ja kiinnittänyt huomiota tältä pohjalta nouseviin opettajankoulutuksen kehittämistarpeisiin.

Jaa artikkeli
Back to top