Skip to Content
Ajankohtaista

Tutkijat: Hoivatyöstä ei saa tulla kansalaisten alihankintatehtävää

Julkaistu:

Tutkijaryhmä huomauttaa syyskuun Aikuiskasvatus-tiedelehdessä, että hoivavastuun siirtyminen julkisen vallan ulkopuolelle vaikuttaa kansalaisille osoitetulta alihankintatehtävältä.

Omaishoidon lisääminen ja hoitajien teke­män työn arvostaminen muodostavat hallituksen kärkihankkeen, jota Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa vuosina 2016–2018. Tehtävänä on vahvistaa kaikenikäisten kansalaisten omahoitoa.

– Kan­salaisia halutaan vastuuttaa vanhusten hoivasta ja kehottaa hankkimaan valmiuksia ja koulutusta tä­hän laajenevaan velvol­lisuuteen. Ei ole kuitenkaan selvää, mistä he hankkivat tietoa, taitoa ja osaamista, jota omaishoivassa tarvi­taan, tutkijat Tarja Aaltonen, Lea Henriksson, Tiina Tiilikka, Heli Valokivi ja Minna Zechner sanovat.

Palvelujärjestelmä on monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä jopa ammatikseen hoivatyötä tekeville. Lisäksi hoivaajien tulee huolehtia omasta jaksamisestaan.

Vastuu keski-ikäisillä ja iäkkäillä naisilla

Hyvinvointitutkimusten mukaan noin 1,2 miljoonaa suomalaista auttaa joskus omaisiaan, tuttaviaan tai ystäviään. Vakituisesti aut­tajana tai hoivaajana toimivia on arviolta 300 000. Heistä noin kymmenes saa omaishoidon tukea.

– Aikuisilla lapsilla tai edes puo­lisoilla ei ole lain määrittämää velvoitetta hoivaami­seen. Suomessa moni aikuinen kuitenkin hoivaa toista aikuista. Riittävätkö kansalaisten voimavarat ja osaaminen tämän arvon kasvattamiseen, kysyy tutkijaryhmä.

Omaishoitajista valtaosa on 40–79-vuotiaita naisia, jotka kantavat päävastuun läheistensä hyvinvoinnista, usein palkkatyönsä rinnalla.

Lisää miehiä hoivaajiksi

Tutkijat arvioivat, että tulevaisuudessa omaishoiva muuttunee eläkkeellä olevien keskinäiseksi hoivak­si, sillä naisten työssäkäynti on yleistä, minkä vuoksi Suomessa ei ole tarjolla naisten laajaa hoivareserviä.

– On arvioitu, että naiset ovat yhä harvemmin halukkaita samaistumaan hoivaajan rooliin ja on mahdollista, että tärkein hoivareservi on­kin miehissä. Jos näin on, tar­vitsevatko miehet hoivan suhteen nykyistä enemmän osaamista, tukea ja sivistystä?

Tutkijaryhmä ehdottaa, että niin sanottuun hoivasivistykseen kouluttaminen ja ohjaaminen tulisi yhdeksi vapaan sivistystyön tehtäväksi. Tämä tarkoittaisi lisäksi mies- ja naiskansalaisten välisen hoivatyönjaon uu­distamista.

Nykyisellään vapaa sivistystyö tarkoittaa ennen kaikkea vapaa-ajan harrastustoimintaa esimerkiksi kansalais- ja kansanopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa ja opintokeskuksissa.

– Tavoitteena voisi myös olla vastaaminen sii­hen huoleen, miten omaiset jaksavat huolehtia itsestään.

Vuonna 2013 lähes miljoonasta vapaan sivistystyön koulutukseen osallistuvasta 70 prosenttia oli nai­sia.

Lisätietoja: toimituspäällikkö Annu Griñan, 040 759 4532, annu.grinan(a)kvs.fi

Aikuiskasvatus-tiedelehdessä kohtaavat kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijät, nuoriso- ja työelämätutkijat sekä politiikan ja käytäntöjen tutkijat. Lehteä julkaisevat Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS ry. Aikuiskasvatuksen voit ostaa KVS-kaupasta tai tilata Kulttikiskasta.

 

Jaa artikkeli
Back to top