Skip to Content
Ajankohtaista

Työpaja: Kouluttajan ja oppilaitoksen valmiudet ekososiaalisen sivistyksen kohtaamiseen 17.12.2021

Julkaistu:

Yhteisrahoitettu Erasmus+ -ohjelmastaJärjestimme verkossa ja Helsingin koulutustiloissamme 17.12.2021 työpajan, jossa etsimme konkreettisia keinoja lähteä juoksemaan kohti ilmasto- ja kestävyystavoitteita vapaan sivistystyön organisaatioissa ja henkilöstön ammatillisessa kehittämisessä. Tilaisuus oli osa Eco-Active for Planet –Erasmus+ projektimme toimintaa.

Lähdimme liikkeelle tiedosta, että vapaalla sivistystyöllä on kahdeksan vuotta aikaa leikata jokaisen oppitunnin ja oppilaitoksen päästöt nollaan sekä varmistaa kaiken toimintansa tapahtuvan täysin ekososiaalisen sivistyksen ehdoilla. Tämä ei ole tavoite vaan edellytys jokaisen oppilaitoksen ja koko vapaan sivistystyön toiminnan jatkamiseksi. Ensinnäkin asiakkaat tulevat toivottavasti vaatimaan kuluttamiltaan koulutuspalveluita hiilineutraaliutta ja kestävän elämäntavan mukaista toimintaa jo muutaman vuoden sisällä. Toiseksi se on myös mahdollisuus: vapaa sivistystyö voi auttaa kansalaisia oppimaan kestäviä elämäntapoja ja sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Tilaisuuden avannut Kvs-säätiön toimitusjohtaja KT Lauri Tuomi muistutti, että nyt on aika kääriä hihat. Digitaalinen siirtymä ja vihreä siirtymä edellyttävät kaikkien sukupolvien kehittävän tarvittavia taitoja. Oppilaitosten johto, tuntiopettajat sekä suunnittelijat ovat tämän muutoksen mahdollistamisessa keskeisessä asemassa. Työpajassa perehdyimme muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaista osaamista aikuiskouluttajat tarvitsevat kestävän kehityksen elämäntapojen opettamiseksi?
  • Mitä ovat aikuiskouluttajan ekososiaalisen sivistyksen ammatilliset valmiudet?
  • Miten kestävä kehitys jalkautetaan hallinnosta opetukseen?
  • Millaista ohjeistusta ja koulutusta siihen tarvitaan?
  • Pitääkö joidenkin oppiaineiden opetuksesta luopua ja mitä uusia oppiaineita tarvitaan tilalle?

Totesimme, että tämä on pikajuoksua, jossa vuosi vuodelta vaikeusaste ja etappien määrä vain kasvavat. Näemme reitin, mutta kenenkään meistä voimat ja osaaminen eivät yksin riitä tälle matkalle. Vapaassa sivistystyössä meidän pitää kulkea kohti kestävyystavoitteita toisiamme kirittäen ja kannustaen: yhdessä tehden, toinen toistaan tukien.

KM Carla Urbano antoi yhteislähtöön eväitä alustamalla aikuiskouluttajan valmiuksista ekoaktiivisen sivistyksen kohtaamiseen. Hän muistutti, että näkyvyys paranee, kun etäisyys pitenee. Yksilön toiminnan muuttamisessa on kyse tunteiden, tarpeiden ja kuluttamisen tapojen yhteensovittamisessa. Keskeistä on kysyä ja käsitellä sitä, millaisia tunteita ja tarpeita ostaminen tai ostamatta jättäminen synnyttää. Hän myös esitteli Eco-Activ for Planet -projektissa tuotettuja aikuiskouluttajan ohjetta, jonka avulla aikuiskouluttajat pystyvät paremmin hahmottamaan sitä mitä kaikkea heidän pitäisi huomioida (se julkaistaan suomeksi alkuvuodesta 2022). Katso Carlan esitysmateriaalit tästä.

Yhteiskehittämisosiossa kävimme läpi keinoja, mitä oppilaitokset ja aikuiskouluttajat voivat tehdä heti sekä kartoitimme asioita, joita kohti meidän on mentävä. Osallistujat totesivat, että vapaan sivistystyön kentällä on toteutettava yksityissektorin tavoin monenlaisia muutoksia. Muutoksesta on myös kerrottava aktiivisesti ulospäin, asiakkaille, muille toimijoille, yhteistyökumppaneille, sidosryhmille: teot ovat viestintää – viestintä on tekoja. Huomio siihen, miten esimerkiksi markkinointiviestintä on muuttunut lyhyen ajan sisään tai miten digitaalisuudessakin on huomioitava vähäpäästöisyys.

Okka-säätiön koulutuspäällikkö DI Erkka Laininen vyörytti osallistujien eteen ympäristön tilan kiihtyvän muutoksen. Hän muistutti, ettei maailma voi jatkua jatkuvalla kasvulla ja edessä on kulttuurinen muutos. Hän peräänkuulutti pohtimaan onko koulutuksen tarkoitus tukea jatkuvan kasvun vaatimusta vai nostaa esiin isot kysymykset elämästä ja palauttaa sivistyksen arvo? Oppilaitoksille tämä tarkoittaa vaatimusten ja johtamisen haasteiden korostumista. Erkka avasi tulevaisuuteen tietä Okka-säätiön kehittämien vapaan sivistystyön kestävän tulevaisuuden indikaattorien kautta tarkastelemalla tulevaisuutta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia työtapoja. Voit tutustua tarkemmin Erkan esitysmateriaaleihin tästä.

Päivän päätteeksi avasimme ilmastolenkillä syntyneet krampit ja sovimme, että jatkamme tästä yhdessä. Jos haluat lähteä seuraaville lenkeille meidän kanssamme, voit tilata Kvs-säätiön uutiset laittamalla viestiä pmo(at)kvs.fi.

Lisätietoja
Kehittämispäällikkö Jarmo Pykälä

Tapahtuma oli osa Eco-Active for Planet Erasmus+ strategista kumppanuusprojektia, joka on rahoitettu Erasmus+ tuella (2020–1-PL01-KA204-082246). Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Jaa artikkeli
Back to top