Skip to Content
Projekti

Somesivistyksen perusteet (2017–2018)

Toteutusaika: 2017–2018

Hankkeen taustatiedot

Somesivistyksen perusteet toi yhteen maahanmuuttajat ja ikääntyneet oppimaan yhdessä sosiaalisesta mediasta ja mediasivistyksestä - digiyhteiskunnan arkitaitoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama pilotti toteutettiin yhdessä Etelä-Karjalan kansalaisopiston kanssa.

Digitalisaation kriittinen kysymys on, kuinka pitää kaikki Suomessa asuvat osallisina yhteiskunnassamme. Koulutuksellisena haasteena on yhdistää kansalaisten tekniset taidot uusien teknologioiden haltuunottoon että tiedolliset ja asenteelliset valmiudet toimia verkossa turvallisesti ja muita kunnioittavasti, mediasivistyneesti.

Tähän haasteeseen vastaamaan kehitimme vapaan sivistystyön oppilaitoksille Somesivistyksen perusteet -kurssin. Etelä-Karjalan kansalaisopiston kanssa järjestetyllä pilottikurssilla maahanmuuttajat ja ikääntyneet oppivat opettajilta ja toisiltaan. Heidän rohkeutensa ja taitonsa sosiaalisen median käyttöön lisääntyivät.

Ladattavat materiaalit

Kurssin koulutussuunnitelma ja luentomateriaali on vapaan sivistystyön toimijoiden vapaassa käytössä.  Jos suunnittelet järjestäväsi koulutusta, voit olla myös yhteydessä meihin Kansanvalistusseurassa  ja autamme mielellämme kurssin toteuttamisessa.

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Somesivistyksen perusteet

Koordinaattori:
Kansanvalistusseura

KVS:n asiantuntemus:
mediasivistys, somesivistys

Kumppanit:
Etelä-Karjalan kansalaisopisto

Rahoitus:
Opetus- ja kulttuuriministeriö, 20.000 € ja Kansanvalistusseuran omarahoitusta noin 1.300 €

Back to top