Skip to Content
Projekti

Työelämän digitaidot kuntoon (2021–2023)

Toteutusaika: 1.10.2021-31.8.2023

Hankkeen taustatiedot

Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen tavoite oli vahvistaa työikäisten digitaalisia perustaitoja, jotta pärjääminen arjessa, työssä tai opinnoissa paranee.

Hankkeen koulutusten kohderyhmänä olivat eteläisessä Suomessa asuvat henkilöt, jotka haluavat kehittää digiperustaitojaan. Hankkeen aikana 240 henkilön digiperustaidot kehittyvät.

Digiperustaitokoulutusten suunnittelussa hyödynnettiin Kaikkien-mallia ja Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmää.

Käytännön koulutusten lisäksi hankkeessa luotiin digiperustaitojen koulutusmalli ja koulutuksen tukimateriaali. Niiden tarkoitus on tukea kaikkia digiperustaitojen kouluttamisesta kiinnostuneiden kouluttajien työtä.

Malli ja materiaali ovat saatavilla vapaaseen käyttöön kaikkienmalli.fi -sivustolta.

Opintokeskus Siviksen,  Kvs-säätiön, Etelä-Helsingin kansalaisopiston ja Marttaliiton neljän marttapiirin (Uudenmaan Martat ry, Etelä-Karjalan Martat ry, Etelä-Hämeen Martat ry, Itä-Hämeen Martat ry) yhteishanke toteutettiin aikavälillä lokakuu 2021-elokuu 2023.

Siviksen koordinoiman hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tämä REACT-EU-hanke rahoitettiin osana EU:n Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lue lisää hankkeesta

Työelämän digitaidot kuntoon – työn alla on uusi koulutusmalli (SivisNYT 9.11.2021)

Digisyrjäyttämistä vastaan tarvitaan tukea, mutta myös välineitä (Sivistyksen pelottomat -blogi, Kvs 16.12.2021)

Innovaatiot: Tarpeet digitaitojen kehittämiseen nousevat työstä – ja muustakin elämästä (Kvs, 27.1.2022)

Työelämän digitaidot kuntoon: ”Tämä hanke tulee todella tarpeeseen” (Kvs 21.11.2022)

Digiperustaitoja tarvitaan – ohjausta myös! (Kvs 23.5.2023)

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Työelämän digitaidot kuntoon

Koordinaattori:
Opintokeskus Sivis

Kumppanit:
Kvs-säätiö

Etelä-Helsingin kansalaisopisto

Marttaliiton neljän marttapiiriä:
Uudenmaan Martat ry,
Etelä-Karjalan Martat ry,
Etelä-Hämeen Martat ry,
Itä-Hämeen Martat ry 

Rahoitus:
Euroopan sosiaalirahasto

 

Back to top