WIDHT – Aikuiskoulutus maahanmuuttajanaisten tukena 2018–2021

 WIDHT – Aikuiskoulutus maahanmuuttajanaisten tukena 2018–2021

Maahanmuuttajanaisten osallistaminen aikuiskoulutukseen on usein ongelmallista.

WIDHThankkeen tavoitteena on selvittää diasporassa elävien naisten kohtaamia haasteita kohdemaan kulttuuriin integroitumisessa. Hankkeessa tuotetaan metodologinen työkalupakki, jota aikuiskouluttajat voivat hyödyntää maahanmuuttajanaisten ohjaamisessa formaalin ja non-formaalin koulutuksen pariin Hankkeeseen osallistuvia kannustetaan myös toimimaan aktiivisina suunnannäyttäjinä yhteisöissään. Projektin koordinaattorina toimii italialainen CReA Onlus 

WIDHThankkeessa kehitettävä metodologinen työkalupakki on aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessa käytettävä opetustuntisarja. Siinä keskitytään toiminnallisten tehtävien kautta käsittelemään kohdemaan yhteiskunnassa toimimisen, aktiivisen kansalaisuuden ja arkisivistyksen ymmärtämisen kannalta tärkei kysymyksiä  

Työkalupakista löytyy toiminnallisia vaihtoehtoja erilaisista koulutustaustoista tuleville ja kieliä eri tasoisesti hallitseville osallistujille.  

Maahanmuuttajien kanssa työskenteleville opettajille ja kouluttajille järjestetään koulutuksia työkalupakin käytöstä vuonna 2020Covid-19 pandemian vuoksi hankkeen koulutukset toteutetaan verkossa.  

Lisätietoa löytyy hankkeen englanninkielisiltä verkkosivuilta: WIDHT project page EAEA 

 

Yhteystiedot: Suunnittelija Laura Kivikoski +358 44 491 9259; laura.kivikoski(a)kvs.fi