Skip to Content

Projektipäällikkö Nina Hjelt Sopen avajaisissa kesäkuussa. Kuva: Sari Pohjola

Ajankohtaista

”Meillä jokaisella on henkilökohtainen suhde sivistykseen”

Julkaistu:

Projektipäällikkö Nina Hjelt Sopen avajaisissa kesäkuussa. Kuva: Sari Pohjola

Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Soppi avataan yleisölle elokuussa 2022 Kvs-säätiön tiloissa. Soppi kokoaa suomalaista kasvatusta ja koulutusta käsittelevää taustaa ja keskustelua. Tiedekeskus havainnollistaa koulutuksen ja kasvatuksen roolia suomalaisten arjessa.

Miksi Soppeen kannattaa tulla paikan päälle tutustumaan?

”Sopessa saa käsityksen oppimisen kentän laajuudesta ja kirjosta Suomessa, läpileikkauksen menneisyydestä ja nykytilasta,” sanoo projektipäällikkö Nina Hjelt Kvs-säätiöstä.

Sivistys on yhteinen ponnistus, johon jokainen yhteiskunnan jäsen osallistuu. Vaikka sivistyksen määritelmiä on monenlaisia, aihe koskettaa kaikkia.

”Tarkoitus on koostaa näkökulmia ja tarjota oivalluttavaa syötettä ja taustatietoa jokaiselle, joka on kiinnostunut pohtimaan yhteiskunnallisia teemoja kuten kasvatus ja oppiminen. Toivomme lisäävämme tietopohjaa ja ymmärrystä suhteessa näihin aiheisiin,” sanoo Nina Hjelt.

Vastaavaa sivistykseen keskittyvää tiedekeskusta ei ole aiemmin toteutettu.

Soppea kehitettiin Sitran Sivistys+ -ohjelman rahoituksella. Sivistystila-hankkeessa järjestettiin neljä asiantuntijatyöpajaa, joiden tavoitteena oli tuottaa tietoa, näkemyksiä ja kysymyksiä Suomen sivistyksellisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Sopen kehitys jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kvs-säätiön rahoituksella. Tiedekeskusta suunnitellaan laajennettavaksi vuosina 2023–2024. Laajennettu keskus aukeaa Kvs-säätiön 150-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 2024.

Ei valmiiksi pureksittuja totuuksia

Sopessa katsotaan suomalaisen sivistyksen ja koulutuksen tarinan kautta tulevaisuuteen. Sisältö on tuotettu yhteistyössä laajan asiantuntijajoukon kanssa, tutkimustietoon pohjaten. Kantavia teemoja ovat elinikäisen oppimisen ja sivistystyön kehitys Suomessa, sivistyksen tasa-arvo sekä sen rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Näyttelysisällöt kertovat mm. miten erilaiset aatevirtaukset ja tapahtumat ovat muokanneet sivistyskäsitystä ja avanneet uusia oppimisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi kirjapainon keksiminen, ilmainen kouluruokailu ja Yleisradion perustaminen ovat osaltaan vaikuttaneet valtavasti suomalaiseen sivistykseen.

”Sopessa saattaa olla paljon kävijälle tuttuja asioita: Me jokainen liitymme sivistyksen kenttään lukemattomissa eri yhteyksissä. Sitä kautta jokaisella on henkilökohtainen suhde tähän aiheeseen ja näihin aihepiireihin. Meillä on kokemusta kouluista, työpaikoilta, erilaisista oppilaitoksista, kirjastosta, museoista,” kuvaa Nina Hjelt.

Sopessa tarjotaan tietopohjaa, tavoite ei kuitenkaan ole antaa valmiiksi pureksittuja lopullisia totuuksia.

”Kävijä saa tilaisuuden pysähtyä omakohtaisesti miettimään ja työstämään omaa ajatteluaan tästä aiheesta. Toivon jokaisen saavan näyttelyssä vähintään yhden oivalluksen: tätä en ollut tullutkaan ajatelleeksi aikaisemmin.”

Sopen kohderyhmään kuuluu Nina Hjeltin mukaan kuka tahansa yhteiskunnasta, kasvatuksesta, koulutuksesta ja myös vaikkapa ihmisen olemusta käsittelevistä kysymyksistä kiinnostunut. Näyttely sopii myös alalla työskenteleville tai alaa opiskeleville. Kävijöiltä ei kuitenkaan edellytä minkäänlaisia pohja- tai taustatietoja.

”Ennen kaikkea toivotaan että Soppeen tullaan rohkeasti tutustumaan – kuten mihin tahansa tiedekeskukseen, jos tietty ilmiö kiinnostaa.”

 

Teksti: Kristiina Andreasson

 

 

Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Soppi

  • Bulevardi 21; käynti Albertinkatu 25, 00180 Helsinki; Kvs-säätiön tilat
  • Aukeaa yleisölle ma 22.8.2022. Avoinna ma ja to klo 13–16.30, ei pääsymaksua.
  • Näyttelyopastukset ryhmille keskiviikkoisin, opastuksia suomeksi ja englanniksi: 45 min 150 euroa, mahdollisuus myös työpajoihin. Varaa ja tilaa opastusaika: soppi@kvs.fi
  • Ajantasainen aukiolo ja lisätiedot: www.tiedekeskussoppi.fi

 

Jaa artikkeli
Back to top