Kansanvalistusseura ja Etelä-Helsingin kansalaisopisto allekirjoittivat yhdistymissopimuksen – Urbaani paikallisuus ja kansainvälisyys mahdollistavat uudet innovaatiot

Kansanvalistusseura sr. ja Etelä-Helsingin kansalaisopiston nykyinen ylläpitäjä allekirjoittivat yhdistymissopimuksen 8. elokuuta 2019. Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa 1. tammikuuta 2020, ja tätä varten Kansanvalistusseura on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kansalaisopiston ylläpitolupaa.

Yhdistyminen vahvistaa digitaalisten oppimisympäristöjen, elinikäisen oppimisen innovaatioiden ja koko vapaan sivistystyön sektorin toiminnan kehittämistä.

– Olemme iloisia päästessämme entistä lähemmäs toimintamme kohderyhmiä, kuten vapaan sivistystyön opiskelijoita ja opettajia. Tämä luo uusia mahdollisuuksia elinikäisen oppimisen innovaatioiden kehittämiseen ja koko vapaan sivistystyön sektorin toiminnan edistämiseen Suomessa, toteaa Kansanvalistusseuran toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Yksi esimerkki uusista ideoista on pureutua erityisesti kaupungistumisen vaikutuksiin elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Etelä-Helsingin kansalaisopisto toimii siihen erinomaisena oppimisen kehittämis- ja kokeiluympäristönä.

– Yhdistyminen lisää mahdollisuuksia kehittää kurssipalvelujen saatavuutta ja monipuolistaa niin tarjontaa kuin opetusta. Näin pystytään lisäämään yksilötason hyvinvointia ja toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Erityisen ilahtuneena tervehdin tilaisuutta hyödyntää Kansanvalistusseuran kansainvälisiä verkostoja tutkiaksemme erilaisia urbaaniin toimintaympäristöön kehitettyjä malleja. Kokeilukulttuuri vahvistuu, kuvaa Etelä-Helsingin kansalaisopiston rehtori Minna Prunnila.

Kansanvalistusseura (KVS) on maan vanhin, vuonna 1874 perustettu sitoutumaton sivistysjärjestö. Säätiö toimii elinikäisen oppimisen asiantuntija- ja palveluyhteisönä. Vaikuttamistyötä tehdään Suomessa ja kansainvälisesti. KVS hallinnoi etäkoulu Kulkuria, joka on digitaalisen oppimisen edelläkävijä Suomessa. Lisäksi KVS julkaisee kolmea mediaa, ylläpitää eurooppalaisen aikuiskasvatusjärjestö EAEA:n (European Association for the Education of Adults) viestintäyksikköä ja kehittää sivistysinnovaatioita mittavan hanketoiminnan kautta.

Yhdistymisen myötä Kansanvalistusseurassa

  • opiskelee noin 4 000 opiskelijaa vuosittain
  • työskentelee noin 100 tuntiopettajaa ja 17 muuta henkilöstön jäsentä
  • syntyy lisää innovaatio- ja kehittämistoimintaa
  • on vahvempaa kansainvälistä ja eurooppalaista vaikuttamista.

Lisätietoja:
Lauri Tuomi, toimitusjohtaja, Kansanvalistusseura sr. (KVS), 050 47 69 977,
Minna Prunnila, toiminnanjohtaja-rehtori, Etelä-Helsingin kansalaisopisto, 050 3447830.