Skip to Content

Projekt och partnerskap

Vi främjar nya verksamhetsmodeller för fritt bildningsarbete och livslångt lärande i våra praktiska och innovativa projekt. Vårt utvecklingsarbete baserar sig på våra värderingar: vi skapar möjligheter till dialoger och nya lösningar, vi främjar jämlikt lärande och ifrågasätter praxis.  

Våra partner nationellt och internationellt är bland annat aktörer inom fritt bildningsarbete, forskare och utvecklare av livslångt lärande samt stiftelser och expertnätverk. Våra samarbetspartners mål ligger i linje med Kvs-stiftelsen. Valet av partner och projektens arbetsformer reflekterar ansvarsfullhet och öppenhet samt respekt för andra och naturen. 

Är du intresserad av projektsamarbete med Kvs-stiftelsen? Har du ett samarbetsförslag? Kontakta vår FoU-chef Heidi Kinnunen eller skicka e-post till pmo(a)kvs.fi 

Bekanta dig med våra projekt (på finska) Läs om vårt arbete med innovationer

Har du ett samarbetsförslag?

Kontakta vår FoU-chef Heidi Kinnunen

Heidi Kinnunen TKI-päällikkö | RDI manager +358 440 999 405 heidi.kinnunen@kvs.fi
Back to top