Skip to Content

Påverkan

Syftet med vår stiftelse är att främja bildningsarbetet och delta i intressebevakningen av fritt bildningsarbete. Vårt påverkansarbete är baserat på forskning. Våra publikationer samt vår kommunikation fungerar som grund för vårt påverkansarbete.  

Vi ger ut två inlärningsmedier som är öppna för alla: den vetenskapliga tidskriften Aikuiskasvatus på finska och vuxenutbildningstidskriften ELM Magazine på engelska. Vi publicerar regelbundet inlägg på Sivistyksen pelottomat-bloggen (på finska) samt bland annat podcasts kopplade till olika projekt.

Dessutom ansvarar Folkupplysningssällskapet för den europeiska organisationen för vuxenutbildning EAEA:s (European Association for the Education of Adults) kommunikation, för vars verksamhet vi har fått finansiering från utbildnings- och kulturministeriet. 

Våra partner är aktörer inom fritt bildningsarbete, forskare och utvecklare av livslångt lärande samt tankesmedjor, stiftelser och expertnätverk. Vi har ett nära samarbete med medierna samt innovationsföretag och -utvecklare. 

Sivistyskulma är en plats för möten och inlärning

Sivistyskulma är en ny mötesplats för kunskapstörstande människor. Vi skapar möjligheter till dialoger och erbjuder tankeväckande program. Sivistyskulma är både fysisk och digital. Evenemangen är öppna för alla och avgiftsfria. Vi ger bakgrundsfakta till samtal kring bildning bland annat om vuxnas grundläggande färdigheter, informationens pålitlighet, mediekompetens, inlärning och hållbar utveckling.

Ta del av Sivistyskulmas program

Sivistyksen pelottomat-bloggen öppnar nya perspektiv

Kvs-stiftelsen publicerar Sivistyksen pelottomat-bloggen, där man diskuterar tankar om vardagen och bildningen, analytiskt och med attityd. 

Alla bildningens modiga förkämpar till exempel inom utbildnings-, bildning-, förenings- och stiftelsesektorn kan göra inlägg på bloggen. Vi publicerar åsikter, analyser och ställningstaganden om vår egen verksamhet samt tillsammans med våra partner. 

Förslag på inlägg kan skickas till adressen: tiedotus(a)kvs.fi. 

Läs vår blogg och annat aktuellt innehåll (på finska)

Klassiska verk på nätet

Kvs-stiftelsen hade omfattande förlagsverksamhet åren 1874–1919. Stiftelsen gav ut romaner, noter, fack-, hantverks- och konstlitteratur samt vetenskaplig litteratur om fritt bildningsarbete och vuxenpedagogik. 

Folkupplysningssällskapets kalender var sin egen tids Wikipedia och stiftelsens mest populära produkt som gavs ut åren 1881–1957. Den var den första årligen utgivna boken av kalendertyp och en av de första faktaböckerna med stor upplaga i Finland. 

Kalendern syftade till att kombinera fackartiklar samt dikter och berättelser med vardagligt tidsfördriv. 

I takt med att läskunnigheten ökade växte kalenderns upplaga, och dess uppgift att ge kunskapsmässig bildning och praktiska råd blev betydande. 

Efter en paus på nästan 70 år har stiftelsen åter gett ut en unik festutgåva av den traditionsrika kalendern för år 2024. Dessutom ger Kvs-stiftelsen ut en 150-årshistorik hösten 2024. Kalendern och historiken högtidlighåller Kvs-stiftelsens 150-årsjubileum samt Temaåret för bildning 2024. 

Noter vi har publicerat finns hos Suomen Laulajain ja Soittajain liitto (SULASOL ry). 

 

Back to top