Aikuiskasvatus-tiedelehti: Vuoden tiedeartikkeli palauttaa sivistyksen arvoonsa

 Aikuiskasvatus-tiedelehti: Vuoden tiedeartikkeli palauttaa sivistyksen arvoonsa

”Aikuiskasvattajien tehtävä on nyt ja tulevaisuudessa ratkoa oman aikansa tärkeimpiä ja kiperimpiä yhteiskunnallisia kysymyksiä”, professori emeritus Reijo Miettinen sanoo.

Viestinsä hän juontaa tutkimuksestaan, jonka Aikuiskasvatus-tiedelehti palkitsi vuoden 2017 tiedeartikkelina.

Sivistyksen näkökulma perustuloon

Artikkelissaan ”Aikuiskasvatus, sivistys ja työn tulevaisuus” Reijo Miettinen laatii G. W. F. Hegelin ja J. V. Snellmanin sivistyskäsityksiin nojaavan aikalaisanalyysin aikuiskasvatuksen tehtävästä.

”Hän ankkuroi meneillään olevan yhteiskunnallisen muutoksen sivistysperustaan ja tarkastelee ajankohtaisia kysymyksiä, kuten työelämän kehittämistä ja perustuloa, sivistyksen näkökulmasta”, valinnan tehnyt Aikuiskasvatuksen toimituskunta perustelee.

Kansalaisjärjestöjen mittaamattoman arvokas työ

Helsingin yliopiston aikuiskasvatustieteen emeritusprofessori pitää kansalaisjärjestöissä tehtävää vapaaehtoistyötä korvaamattoman arvokkaana. Vapaaehtoiset tarttuvat aikamme kiperimpiin kysymyksiin: ilmastonmuutokseen, pakolaisuuteen, eriarvoistumiseen, nationalismin nousuun ja hyvinvointivaltion kriisiin.

Samat teemat ovat aikuiskasvattajillekin olennaisia.

Vuoden 2017 tiedeartikkeli palkittiin Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä 15. helmikuuta Joensuussa. Tunnustus on jaettu vuodesta 2000, jolloin sen niin ikään sai Reijo Miettinen. Hän ja tutkijatohtori Antti Saari ovat ainoat, joille palkinto on myönnetty kahdesti.

Aikuiskasvatus-tiedelehden

Lisätiedot

  • toimituspäällikkö Terhi Kouvo, 0400 396 437, terhi.kouvo@kvs.fi
  • professori emeritus Reijo Miettinen, 029 414 4575, reijo.miettinen@helsinki.fi