Skip to Content
Ajankohtaista

KVS:n uusi toiminnanjohtaja: ”Oppimisella luodaan enemmän turvaa kuin aseistetuilla katupartioilla”

Julkaistu:

Kansanvalistusseuran uusi toiminnanjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski korostaa vapaan sivistystyön merkitystä yhteiskunnan eheyden edistäjänä. 

– Sivistyksen ja toisten kunnioittamisen taidon merkitys yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä on viime kuukausina ollut kouriintuntuvaa. Oppimisella luodaan enemmän turvaa kuin aseistetuilla katupartioilla, hän sanoo.

Ruuskanen-Parrukoski aloitti Kansanvalistusseuran toiminnanjohtajana tammikuussa. Uudessa tehtävässään hän aikoo toteuttaa säätiön periaatetta, jonka mukaan jokaisella on oltava mahdollisuus elää elämäänsä oppien, toisia ja ympäristöä kunnioittaen.

– Pidän tärkeänä, että oppimisen mahdollisuus on lapsuuden kodista ja peruskoulusta lähtien aidosti kaikkien käsillä emmekä koulutusmahdollisuuksien luomisessa vahvista polarisaatiota tai luo raja-aitoja oppimiselle.

Medialukutaito, digitalisaatio ja ekologinen elämäntapa kärkinä

Yhteiskuntarauhan lisäksi polttavia kysymyksiä tässä ajassa ovat medialukutaidon edistäminen ja digitalisaation hyödyntäminen. Niitä edistetään jatkossakin säätiön julkaisujen, vaikuttamistoiminnan ja Etäkoulu Kulkurin avulla.

– Kyky arvioida kriittisesti tuotettua tietoa ja myös itse tuottaa asianmukaista tietoa ovat kansalaistaitoja, jotka vaativat harjaantumista kaikissa ikä- ja yhteiskuntaryhmissä. Digimaailmaan suuntautuminen, sisältöjä kunnioittaen, on myös aikuiskoulutuksen elinehto, hän summaa.

Säätiön työlistalla näkyy aiempaa vahvemmin jatkossa myös ekologisen elämäntavan edistäminen.

– Pariisin ilmastokokous sai yllättävän positiivisen lopputuleman ja toi myös vapaalle sivistystyölle tehtävää tutkailla omaa rooliaan kunnioittavan ympäristösuhteen rakentamisessa, Ruuskanen-Parrukoski toteaa.

Yhteistyö avainasemassa

Aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön toimijoiden välille Ruuskanen-Parrukoski toivoo lisää yhteistyötä.

– Sivistystyössä jos missä yhteistyö on voimaa ja eri näkökulmien esille tuominen lujittaa vapaata sivistystyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski

  • syntynyt 1954 Siilinjärvellä
  • koulutukseltaan terveydenhuollon maisteri
  • tekee väitöskirjaa Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselle
  • toiminut luottamustehtävissä eri järjestöissä, mm. Vapaan sivistystyön yhteistyöjärjestön (VST) puheenjohtajana ja Euroopan aikuiskoulutusjärjestön (EAEA) hallituksessa
  • työskennellyt mm. sairaanhoitajana ja sairaanhoidon opettajana, Helsingin Diakoniaopiston rehtorina ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yksikönjohtajana sekä Marttaliiton toiminnanjohtajana
  • työskennellyt Suomen Setlementtiliitossa kehittämispäällikkönä ja toimialajohtajana vuosina 2007–2015
  • aloitti Kansanvalistusseuran toiminnanjohtajana tammikuussa 2016.

Lisätiedot:

toiminnanjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, pirkko.ruuskanen-parrukoski@kvs.fi, 050 563 4671
julkaisupäällikkö Helka Repo, helka.repo@kvs.fi, 040 759 4532

Kuva: Kansanvalistusseura / Karoliina Knuuti

Jaa artikkeli
Back to top