Skip to Content
Perhe maailmalla

Parisuhde mennen tullen muuton myllerryksessä

Julkaistu:

Muutto maasta toiseen on kriisi ja mahdollisuus.

Parhaimmillaan muutto on puolisoita yhdistävä selviytymiskokemus, jossa molemmat oppivat uutta itsestään ja toisesta. Erilaiset vahvuudet pääsevät esille. Vaikeuksissa saa tulla autetuksi. Yhteinen tavoite lujittaa parisuhdetta ja haastavat olosuhteet saavat puolisot hitsautumaan yhä paremmaksi tiimiksi.

Muuton pyörteissä puolisot voivat myös eksyä toisistaan. Kriisikohdissa keskinäinen erilaisuus korostuu ja sen sietäminen voi olla vaikeaa. Yksi kaipaa muutoksen keskellä fyysisen läheisyyden tuomaa turvaa, rauhallista juttelua ja yhteisiä suunnitelmia. Toinen tarvitsee omaa tilaa asioiden järjestämiseksi ja tekemiseksi omassa mielessään ja konkreettisestikin. Yhdelle on tärkeää tietää ja hallita tapahtumien kulku, toinen haluaa suojella joustonvaraa.

Haastavissa tilanteissa turvaudumme usein niihin selviytymiskeinoihin, jotka olemme jo lapsena oppineet. Perheissä on suuria eroja sen suhteen, kuinka yksin on totuttu selviytymään, kuinka paljon on tehty lapsen puolesta ja kuinka paljon kokemuksista on voitu keskustella. Kun tunnistaa lapsuudessa oppimiaan toimintamalleja, on helpompi hyödyntää niiden vahvuuksia vallitsevassa tilanteessa tai toimia toisin nykyisessä perheessä.

Stressi, väsymys ja ylivireystila vähentävät joustavuutta, vaikeuttavat tunnesäätelyä ja heikentävät kykyä huomioida muiden ihmisten tarpeita. Omasta hyvinvoinnista ja parisuhteesta kannattaa huolehtia koko ajan, eikä vasta sitten, kun kaikki on valmista.

Parisuhteen huomioiminen muuton keskellä voi tapahtua vaikka näin:

  • Keskustelkaa siitä, mikä kummallekin on muuton eri vaiheissa tärkeää
  • Kertokaa toisillenne omista vahvuuksistanne ja heikkouksistanne muutoksissa
  • Pyytäkää toisiltanne apua siihen, mikä on itselle vaikeaa
  • Antakaa tilaa toistenne erilaisille selviytymiskeinoille
  • Miettikää ja sopikaa työnjakoja vahvuutenne ja erilaisuutenne huomioiden
  • Levätkää välillä, yhdessä

Sini Rantakari

Kirjoittaja on pari- ja perhepsykoterapeutti, vaimo ja neljän lapsen äiti. Hän on asunu miehen työn viemänä vauvaperheenä Pakistanissa ja koululaisten kanssa Englannissa.

Kuva: Unsplash

Jaa artikkeli
Back to top