Skip to Content
Perhe maailmalla

Perhe maailmalla – etäopiskelu vaihtoehtona

Julkaistu:

Ulkomaille muutto ei ole lapsen päätös. Vanhemman onkin autettava ja tuettava lasta uudessa ympäristössä.

Lähiopetus on peruskoululaisen kannalta aina ensisijainen vaihtoehto. Koulun tärkeänä tehtävänä on tarjota perustietojen ja -taitojen opetusta, mutta myös sosiaalistaa lasta hänen elinympäristöönsä. Asuinmaan kielen oppiminen koulussa ja oman ikäisten kavereiden saaminen ovat tärkeitä asioita lapsen sopeutumisessa. Siirtyminen lähiopetukseen – paikalliseen tai kansainväliseen kouluun – ei aina ole kuitenkaan mahdollista.

Etäkoulu Kulkuri

Paikallinen kotiopetus on vaihtoehto, kun koulu ei esimerkiksi kielimuurin, maan epävakaiden olosuhteiden tai opetuksen tason vuoksi tule kysymykseen. Esteenä lähiopetukseen siirtymiseen voi olla myös liian pitkä koulumatka tai kansainvälisen koulun korkeat lukuvuosimaksut.

Kotiopetuksessa oleva, ulkomailla asuva lapsi voi opiskella Suomen perusopetuksen yhteisiä oppimääriä esimerkiksi Etäkoulu Kulkurin kautta. Kulkurissa opiskelu tapahtuu verkossa, osallistuminen edellyttää toimivia nettiyhteyksiä.

Kulkurissa on myös mahdollista opiskella yksittäisten Suomen perusopetuksen mukaisten oppiaineiden kursseja paikallisen tai kansainvälisen koulun ohella. Jos lapsi ei käy muuta koulua, Kulkurin hakumenettelyllä varmistetaan edellytykset etäopiskeluun, ja se, että perheellä on puitteet opetuksen järjestämiseen kunnossa. Kulkurissa lapsen ja vanhemman apuna ovat verkko-opettajat, opinto-ohjaaja sekä muu etäkoulun henkilökunta.

Etäkoulupolulla yhteisellä taipaleella

Onnistunut etäopiskelu edellyttää lähiohjaajan, useimmiten vanhemman, ohjausta ja tukea opiskelussa. Lapsen koulunkäynti etänä onkin vanhemman ja lapsen yhteinen projekti.

On tärkeää, että etäkoulua harkitseva perhe pohtii tarkkaan, onko vanhemmalla aikaa ja mahdollisuutta sitoutua lapsen koulutyöhön lähiohjaajan roolissa. Esimerkiksi etäkoululaisen koulupäivien suunnittelutyö ja opiskelujen sujumisen seuraaminen lukuvuoden aikana jää vanhemman vastuulle.

Etäoppilaan ohjaajana vanhempi pääsee seuraamaan lapsen oppimista aitiopaikalta. Tämä voi parhaimmillaan syventää lapsen ja vanhemman välistä suhdetta – etäkoulupolulla ollaan tiiviisti yhteisellä taipaleella.

Etäkoulun arjesta puuttuu lähiopetuksesta tuttu aikataulu oppitunteineen ja välitunteineen. Toimivan kouluarjen ja rutiinien löytäminen vaatii aluksi paljon taustatyötä, etenkin vanhemmalta. Etäkoulupäivien rutiinien luominen antaa myös mahdollisuuden pohtia koulunkäyntiä aivan erilaisesta näkökulmasta. Koulupäivät voidaan räätälöidä ja opiskelu rytmittää elämäntilanteeseen sopiviksi: Esimerkiksi tavoitteellisesti urheilevaa nuorta voi helpottaa paljon, kun koulun saa sovitettua tiukkoihin treeniaikatauluihin.

Etäkoulussa ei voi piiloutua takapulpettiin

Vapaus tuo mukanaan vastuuta – tämä kuvaa erityisen hyvin kokonaan kotiopetuksessa olevan lapsen ja vanhemman arkea.

Etäopetus vaatii lapselta sitoutumista opiskeluun. Etäkoulussa ei voi piiloutua takapulpettiin, vaan kaikki tehtävät on tehtävä itse. Opiskelu verkossa vaatii sinnikkyyttä ja motivaation ylläpitoa etenkin silloin, kun vapaa-ajan menot houkuttelevat lykkäämään päivälle aikataulutettuja opiskeluja myöhemmäksi. Peruskouluikäiseltä ei voi vaatia itseohjautuvuutta, sitä vasta opetellaan. Vanhemman tehtävä on tukea ja ohjata lasta pitkäjänteisesti opiskelun pariin, vaikka koulua käydäänkin kotona.

Tulevaisuuden taitoihin lukeutuu kyky johtaa itseään ja omaa toimintaa kestävällä, hyvinvointia tukevalla tavalla. Kouluikäisellä kyseessä on jo lähitulevaisuudessa, jatko-opinnoissa tarvittava tärkeä taito. Onnistuessaan etäopiskelu on taatusti tehokas oppimisen muoto, joka opettaa oppilaalle itseohjautuvuutta ja vastuunottamista omasta toiminnastaan.

Lisätietoja

Minna Myllymäki

Kirjoittaja on koulutukseltaan ohjausalan kasvatustieteen maisteri. Hän työskentelee Etäkoulu Kulkurin opinto-ohjaajana. Minna Myllymäki on aiemmin ollut peruskoulun oppilaanohjaajana päiväkoulun puolella. Hän innostuu vauhdikkaista harrastuksista – viimeisin aluevalloitus on trampoliinitreeni – ja rakastaa luonnossa liikkumista Suomessa ja maailmalla.

Jaa artikkeli
Back to top