Skip to Content

Laura Kiuru ja Tuulikki Laes ottivat vastaan Aikuiskasvatuksen vuoden 2023 tiedeartikkelin tunnustuksen Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä.

Ajankohtaista

Vuoden tiedeartikkeli on rohkea avaus myöhäisiän tutkimukseen – Aikuiskasvatus palkitsi ikääntyneiden bänditoimintaa tutkivat Tuulikki Laeksen ja Laura Kiurun

Kirjoittajat: Terhi Kouvo Julkaistu:

Laura Kiuru ja Tuulikki Laes ottivat vastaan Aikuiskasvatuksen vuoden 2023 tiedeartikkelin tunnustuksen Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä.

Aikuiskasvatus-tiedelehden vuoden 2023 tiedeartikkelissa pureudutaan senioritalon asukkaiden bänditoimintaan. ”Työiän ohittaneille tulee tarjota yhä monipuolisempia harrastus- ja koulutusmahdollisuuksia, sillä oppiminen jatkuu läpi elämän”, tutkijat esittävät.

Vertaisarvioidussa tiedeartikkelissaan ”Identiteettityöskentely aikuisbändissä – myöhäisiän oppimisen kamppailu ja esiintymisen tarjoumat” Tuulikki Laes ja Laura Kiuru tarkastelevat ikääntyneiden taidekasvatusta.

Tuulikki Laes

Aikuisbänditoiminta on osa suomalaista uudistuvaa musiikkikasvatusta ja vaihtoehto perinteisille myöhäisiän harrastuksille. Se on pedagogisesti tavoitteellista, soitinopetukseen keskittyvää ja esiintymisiä oppimiskokemuksina painottavaa.

”Tiedeartikkeli on rohkea ja rohkaiseva avaus aktiivisen ikääntymisen tutkimuksessa ja aikuisten uuden oppimisen ja harrastamisen tutkimuksessa”, Aikuiskasvatuksen toimituskuntalaisten muodostama raati toteaa.

Palkitussa tiedeartikkelissa raportoitava tutkimus on osa Suomen Akatemian ”Musiikkikasvatuksen muutospolitiikka ikääntyvässä yhteiskunnassa -hanketta”, jossa Laes toimi tutkijatohtorina vuosina 2019–2022.

Tutkijoiden kekseliäät menetelmät

Raati kiittää Laesta ja Kiurua innovatiivisuudesta tutkimusmenetelmän valinnassa. Tutkimustaan varten he haastattelivat bändiläisiä ja videoivat esiintymistilanteita. Useimmat osallistujat olivat alkeisoppijoita, iältään 71–81-vuotiaita.

Laura Kiuru

Aineistonsa valossa tutkijat tarkastelevat bänditoimintaa transformatiivisen eli uudistavan oppimisen tilana.

”Tutkimuksessa sovelletaan taitavasti transformatiivisen oppimisen ideaa ja tuodaan mukaan uudenlaista teoretisointia sosiaalisen tunnustamisen ja tarjouman käsitteillä”, raati lausuu.

Sosiaalisella tunnustamisella ja tarjoumilla Laes ja Kiuru viittaavat mahdollisuuksiin tuoda omaa osaamista esiin ja saada sille arvostusta esimerkiksi keikoilla. Oppiminen ja julkiset esiintymiset luovat myöhäisikäisille mahdollisuuksia rakentaa omaa identiteettiään uudelleen niin musiikin oppijana kuin yhteiskunnan toimijana.

Merkityksellistä on sekin, että musiikki rakentaa sukupolvien välisiä siltoja.

”Keikoilla myöhäisikäisiä soittajia tulevat kuuntelemaan kaikenikäiset, ja osallistujat kokevat saavansa mahdollisuuden näyttää, että tällaistakin voi vanhana tehdä”, tutkijat sanovat.

Oppiminen jatkuu läpi elämän

”Työiän ohittaneille tulee tarjota yhä monipuolisempia harrastus- ja koulutusmahdollisuuksia, sillä oppiminen jatkuu läpi elämän. Opetus- ja kulttuurialan instituutioilla on velvollisuus vastata yhä monipuolisemmin nopeasti ikääntyvän yhteiskunnan tarpeisiin”, Laes ja Kiuru esittävät.

Erityisen tärkeä viesti on Suomessa, joka on yksi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) määrittämiä superikääntyviä maita.

Ikä voi tuoda mukanaan oppimisen hidasteita, kuten näön tai kuulon rappeumia, ja niiden myötä turhautumisen tunteita, kun taidot eivät kartu kuten nuorena. Oppiminen on kuin kamppailua, jossa vaihtelevat epäonnistumisen ja onnistumisen kokemukset. Niitä ei saa tutkijoiden mukaan ohittaa, vaan moniammatillisella ja räätälöidyllä ohjauksella oppijaa tuetaan esteiden yli.

Räätälöidyllä ohjauksella yli esteiden

Tutkimuksen avulla on mahdollista kehittää uusia ratkaisuja, joilla tuetaan elinikäistä oppimista ja toimijuutta. Määrätietoinen opiskelu näet edistää tutkitusti esimerkiksi elämänhallintaa, minäpystyvyyttä, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

”Kun on musiikki mukana, niin minusta tämäkin elämänvaihe on ihana, ja bänditoiminta vaikuttaa siihen tietysti. Ainahan kehittyy, kun on jossakin mukana”, eräs tutkimukseen haastateltu harrastajamuusikko vahvistaa asian.

Ikääntyvien musiikkikasvatukseen paneutuva tiedeartikkeli vahvistaa Aikuiskasvatuksen monitieteistä otetta musiikkikasvatuksella: Musiikin tohtori Tuulikki Laes toimii akatemiatutkijana Taideyliopistossa. Musiikin ja kasvatustieteiden maisteri Laura Kiuru työskentelee musiikin lehtorina Helsingin Grundskolan Norsenissa ja on opettanut musiikin didaktiikkaa Helsingin yliopistossa.

Aikuiskasvatuksen vuoden 2023 tiedeartikkeli palkittiin torstaina 8. helmikuuta Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä Helsingissä. Tunnustus on myönnetty vuodesta 2003 lähtien.

Artikkelikuva: Terhi Kouvo

Tutustu palkittuun tiedeartikkeliin

  • Laes, T.,& Kiuru, L. (2023). Identiteettityöskentely aikuisbändissä: Myöhäisiän oppimisen kamppailu ja esiintymisen tarjoumat. Aikuiskasvatus43(1-2), 55–69. https://doi.org/10.33336/aik.127920

Sivistyksen teemavuosi 2024

  • Kuluva vuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä kaikille avoin Sivistyksen teemavuosi. Sen innoittaja on maamme vanhimman sivistyssäätiön, Kansanvalistusseuran (Kvs-säätiö), 150-vuotisjuhlavuosi. Kvs-säätiö on myös Aikuiskasvatus-tiedelehden kustantaja. Tutustu teemavuoden tapahtumakalenteriin ja tule mukaan oivalluttamaan sivistystä tähän päivään: https://sivistys.fi

Aikuiskasvatus

  • on tieteenalansa ainoa kotimainen vertaisarvioitu tiedejulkaisu, jonka kustantavat Kvs-säätiö ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura
  • on luettavissa vapaasti verkossa tuoreeltaan ja koko historialtaan täällä
  • on Helsingin yliopiston aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden palkitsema Vuoden 2019 Aikuiskouluttaja.
  • oli vuosien 2022 ja 2023 vuoden tiedelehti -kilpailun finalisti.

Lisätiedot

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Terhi Kouvo Toimituspäällikkö | Managing Editor +358 400 396 437 terhi.kouvo@kvs.fi
Back to top