Skip to Content
Ajankohtaista

Aikuisten medialukutaito-opas auttaa toimimaan muuttuvassa mediamaailmassa vastuullisesti

Julkaistu:

Media-ala elää murroskautta, joka lisää kansalaisten tarvetta ajankohtaiselle tiedolle journalismin ja vastuullisen mediavaikuttamisen perusperiaatteista.

Miltä journalismin tulevaisuus näyttää? Miten ylipäänsä perustella journalismin rooli demokratiassa, kun verkossa kaikenlaista sisältöä tuotetaan jatkuvasti lisää? Mitä jokaisen kansalaisen pitäisi tietää sosiaalisen median toimintalogiikasta?

Kansanvalistusseura sr. (Kvs-säätiö) julkaisee päivitetyn aikuisten mediakasvatusoppaan, joka pyrkii vastamaan näihin kysymyksiin ja tarjoamaan konkreettisia työkaluja digitaalisen ajan mediamaailmassa toimimiseen.

Media Guide – Media Literacy for Adults sisältää helppolukuista tietoa muun muassa journalismin etiikasta, sananvapaudesta sekä sosiaalisen median kriittisestä luennasta. Yleistajuinen opas on suunniteltu niin, että sitä voivat hyödyntää niin ammattitoimittajat, vaikuttajat, kansalaisjournalistit kuin kaikki muutkin median toiminnasta kiinnostuneet. Teoksen on toimittanut Karoliina Knuuti.

Opas julkaistaan samaan aikaan sekä englanniksi että arabiaksi. Mediaopassivusto sijaitsee osoitteessa www.mediaguide.fi ja sen kaikki materiaali on vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin ja itseopiskeluun. Arabiankielistä painosta voidaan käyttää esimerkiksi maahanmuuttajakoulutuksessa.

Medialukutaidon tärkeys korostuu epävarmoina aikoina

Media Guide on 2. uudistettu painos vuonna 2016 julkaistusta, samannimisestä teoksesta.

Ajankohtaisessa oppaassa huomioidaan se, että vuonna 2020 ihmiset tuottavat ja kuluttavat sisältöjä verkossa enemmän kuin koskaan ennen, ja perinteiset raja-aidat media-ammattilaisten ja median kuluttajien välillä hämärtyvät.

Lisäksi globaalit ilmiöt, kuten yhteiskunnallinen polarisaatio, virheellisen tiedon leviäminen, keskustelukulttuurin radikalisoituminen – ja viimeisimpänä koronaviruspandemia – korostavat kriittisen medialukutaidon tärkeyttä.

”Media Guide on ainutlaatuinen käsikirja, joka ei ole tarkoitettu ainoastaan medialukutaidon ymmärrykseen vaan myös käytännönläheiseen arjen toimintaan. Opas antaa lukijalleen mahdollisuuden vaikuttaa kansalaisyhteiskunnan ja demokratian vahvistumiseen. Faktoihin ja tietoon perustuva viestintä on yksi keskeinen tavoitteemme,” toteaa Kansanvalistusseuran toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Koulutusta tarvitaan erityisesti haurailla alueilla

Mediaopas yhdistelee esimerkkejä Suomen ja muiden länsimaiden sekä Lähi-idän mediasta.

Opas on osa Kansanvalistusseuran kehitysyhteistyöhanketta Medialukutaidolla kohti kestävää yhteiskuntaa Palestiinassa, jonka tavoitteena on luoda malli medialukutaitohankkeille hauraille ja konfliktialueille.

Projektin yhteistyökumppaneina ovat Birzeitin yliopiston viestinnän täydennyskoulutuskeskus Media Development Center (MDC) ja Betlehemin yliopiston erillislaitos Institute for Community Partnership (ICP).

Hankkeen rahoitus tulee ulkoministeriön kehitysyhteistyön kansalaisjärjestöille suunnatuista määrärahoista.

Kansanvalistusseura jatkaa medialukutaitokoulutusta Palestiinassa myös vuosina 2021–2022.

Kvs-säätiö tunnetaan avoimesta julkaisutoiminnastaan ja helppotajuisten oppimateriaalien kehittämisestä. Viime vuosina säätiö on profiloitunut erityisesti aikuisten medialukutaidon ja digitaalisen oppimisen kehittäjänä.

Media Guide – Media Literacy for Adults
Toimittaja: Karoliina Knuuti
Julkaisija: Kvs-säätiö
ISBN 978-951-9140-74-2 Media Guide
ISBN 978-951-9140-75-9 Media Guide (verkko)

Linkit:
Media Guide: mediaguide.fi
Medialukutaidolla kohti kestävää yhteiskuntaa Palestiinassa -hanke: https://bit.ly/3gfxipY

Jaa artikkeli
Back to top