Skip to Content
Ajankohtaista

Demokratia tulee oppia aina uudelleen

Julkaistu:

Äskettäin julkaistussa “Demokratia ja Bildung” -raportissa kuvataan, mitä kokonaisvaltainen Bildung-käsite voi tarjota demokratiakasvatukseen ja miten hyödyntää demokraattisia käytänteitä aikuiskoulutuksessa.

BildungALE Erasmus+ projektissa Bildung-konsepti määritellään seuraavasti: Bildung on yksilön kypsymisprosessi, joka yhdistää koulutuksen, kasvatuksen, tiedon, kulttuurin ja vastuun ihmisistä ja maapallosta. Bildung-termistä voidaan käyttää myös suomenkielistä termiä sivistys, joka on merkitykseltään lähellä sitä.

Demokratia ja Bildung -raportti kuvaa aikuiskoulutuksen ja -kasvatuksen merkitystä demokraattisen osallistumisen näkökulmasta, sekä tarkastelee aikuiskoulutuksen roolia sivistyksen vahvistamisessa.

Bildung-konseptin soveltaminen aikuiskoulutuksessa yhdistää demokraattiset instituutiot, demokraattisten oikeuksien ymmärtämisen ja käyttämisen. Siihen kuuluu myös yksilöiden kyky vaikuttaa asioihin, vastustaa epäkohtia ja ajaa tarpeelliseksi näkemiään muutoksia.

Raportissa esitellään neljä hyvää käytäntöä, jotka havainnollistavat demokraattista aikuiskoulutusta ja aikuiskasvatusta. Käytännöt ovat Espanjasta, Suomesta, Virosta ja Sveitsistä. Lisäksi annetaan käytännön suosituksia demokraattisen aikuiskoulutuksen ja aikuiskasvatuksen järjestämiseen. Suositukset koskevat niin päättäjiä, kansalaisyhteiskunnan toimijoita, yhteisöjä, aikuiskoulutusorganisaatioita, kursseja kuin koulutuksien osallistujia.

Raportin kirjoittajat, jotka edustavat kreikkalaista aikuiskoulutuksen tutkimusorganisaatiota DAFNI KEK:iä ja Itävallan aikuiskoulutuskeskusten kattojärjestöä VÖV:iä muistuttavat: ”Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se riippuu siitä, haluavatko ihmiset sitä. Se tulee oppia aina vain uudelleen.”

Lue raportti ”Democracy and Bildung”
Raportista on saatavissa myös suomenkielinen tiivistelmä.

Bildung-projekti tarkastelee kokonaisvaltaisen Bildung-käsitteen soveltamismahdollisuuksia eurooppalaisessa aikuiskoulutuksessa. Projektissa tarkastellaan konseptia demokratian, digitalisaation, kestävän kehityksen ja perustaitojen näkökulmasta. Seuraa projektia sosiaalisessa mediassa: #BildungALE

Jaa artikkeli
Back to top