Skip to Content

Kuva: Aditya Romansa / Unsplash

Ajankohtaista

Kätilön on saatava tehdä työtään eettisesti kestävällä tavalla – tutkimus avaa tuoreen näkökulman työelämään

Kirjoittajat: Terhi Kouvo Julkaistu:

Kuva: Aditya Romansa / Unsplash

Jos halutaan parantaa synnytysten laatua ja vahvistaa kätilöiden työhyvinvointia, pitää tukea kätilöiden mahdollisuuksia toimia eettisesti. Näin voi tulkita Aikuiskasvatus-tiedelehdessä julkaistuja tuoreita tutkimustuloksia.

”Me halutaan, me todellakin halutaan – meillä on hirvittävä halu tehdä jokaiselle hyvä synnytyskokemus ja kuulluksi tullut tunne. Mutta jos meille ei anneta resurssia, niin millä tavalla me se toteutetaan?” eräs kätilö kuvaa työnsä tavoitteiden ja toimintaympäristön välistä ristiriitaa.

Sitaatti on peräisin Aikuiskasvatus-tiedelehden tuoreimmassa numerossa julkaistusta, kätilötyöhön pureutuvasta tiedeartikkelista. Haastatteluihin perustuvassa vertaisarvioidussa tutkimuksessa Vilma Kaipainen, Kaisa Kuurne ja Kaija Collin selvittävät, miten kätilöt kokevat mahdollisuutensa toimia työssään eettisesti, synnyttäjän tahtoa kunnioittaen ja lapsen hyvinvointia vaalien.

Kun ammatillinen toimijuus eli valta omaan työhön yhdistetään hoitotyön etiikkaan, saadaan eettinen toimijuus.

”Eettinen toimijuus korostuu synnytysten hoidossa, sillä synnytys on niin ainutkertainen ja haavoittuva hetki, jossa kätilöillä on paljon valtaa synnyttäjään nähden”, tutkijat perustelevat.

Säästötoimet kurittavat työtä

Synnytysten hoito on ollut viime aikoina paljon julkisuudessa säästöjen vuoksi.

”Sairaaloiden keskittäminen ja synnyttäjien hoidon tehostaminen ovat kiristäneet kätilöiden työoloja, joissa voi olla entistä vaikeampaa tehdä eettistä hoitotyötä. Synnyttäjät ovat puolestaan liikehtineet itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisen hoidon puolesta, mikä lisää paineita kätilöiden eettiseen toimintaan”, tutkijat taustoittavat.

Yhä vaativampi, repaleisempi ja kiireisempi työ lisää eettistä stressiä, joka tunnistetaan terveydenhuollossa merkittäväksi ongelmaksi. Toistuessaan se saattaa haitata työtä, heikentää sen laatua ja kannustaa alanvaihtoon. Suomen Kätilöliiton mukaan näin on viime vuosina käynytkin.

Moninaisten toiveiden ristipaineissa

”Tuollahan pitää olla vähän niinku kameleontti. Mä ajattelen aina, et synnytyksessä on kaks, siinä on myös syntymässä se vauva. Et meillä kaikilla kätilöillä ja perheillähän on sama tavoite: hyväkuntoinen vauva ja hyväkuntoinen äiti”, eräs kätilö kertoo.

Kätilö joutuu tasapainoilemaan synnyttäjien toiveiden, lapsen hyvän ja lääkäreiden määräysten välillä. Sairaalaorganisaation vaatimukset, hierarkiat, rakenteet ja perinteet saattavat aiheuttaa arvojen ja käytännön välisiä ristiriitoja.

Tutkijat havahtuivat siihen, kuinka paljon organisaatiot vaikuttavat eettiseen kätilötyöhön.

”Systeemi voi puristaa sydämellään työtä tekevän kätilön todella pieneksi. Siksi kätilötyön resursseihin ja järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota”, he toteavat.

Aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, että sairaaloiden lakkauttaminen ja työn tehostaminen ovat lyhytnäköisiä säästötoimia. Ne eivät tehosta toimintaa vaan säästävät kuluista ilman riittävän laaja-alaista ymmärrystä ja empatiaa.

Rakenteet ja resurssit kuntoon

Kätilöiden eettiseen toimijuuteen pureutuva tiedeartikkeli on ajankohtaista ja tärkeää luettavaa kätilötyön parissa toimiville, kätilötyön kouluttajista niihin, jotka päätöksillään rakentavat työn puitteita.

”Sellanen unelma olis, et voisi tehdä tätä työtä sillee miten ajattelee että olis perheille parasta, mut en tiedä onko se koskaan saavutettavissa oleva”, eräs kätilö kertoo.

Tutkijat uskovat, että inhimillinen synnytyskulttuuri on mahdollinen, jos sillä on organisaation tuki ja riittävät resurssit. Nykyisellään eettinen toimijuus jää liikaa kätilöiden itsensä varaan.

”Jotta vaativaa asiantuntijatyötä voi tehdä inhimillisesti ja eettisesti, systeemin on annettava tilaa ja kannustettava osallisuuteen. Aihetta on pidettävä esillä työyhteisöissä ja kätilöiden koulutuksessa”, Kaipainen, Kuurne ja Collin esittävät.

Lisää aiheesta

  • Kaipainen, V., Kuurne, K. & Collin, K. (2024). Kätilöiden eettinen toimijuus synnytyskulttuurin murroksessa. Aikuiskasvatus, 44(2), 122–134. https://doi.org/10.33336/aik.137507

Lisätiedot

Tiedeartikkelin tekijät

  • Vilma Kaipainen on kasvatustieteen maisteri ja vapaa tutkija.
  • Kaisa Kuurne on valtiotieteiden tohtori, dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.
  • Kaija Collin on kasvatustieteen tohtori, dosentti ja apulaisprofessori Jyväskylän yliopistossa.

Termit tutuiksi

  • Ammatillinen toimijuus on valtaa, kontrollia ja vaikutusmahdollisuuksia, joka koskee työn, uran ja ammatillisen identiteetin lisäksi niiden instituutioita sekä yhteiskunnallisia oloja.
  • Hoitotyön etiikka on arvoista, velvollisuuksista, oikeuksista ja vastuista koostuvaa ammattietiikkaa, jota säädellään kansainvälisillä sopimuksilla, kansallisella lainsäädännöllä ja ammattisäännöillä. Siihen sitoudutaan vapaaehtoisesti.

Aikuiskasvatus

  • on tieteenalansa ainoa kotimainen vertaisarvioitu tiedejulkaisu, jota kustantavat Kvs-säätiö ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS
  • on vapaasti luettavissa  Journal.fi-palvelussa tuoreeltaan ja koko historialtaan
  • oli Vuoden tiedelehti -kilpailun finalisti vuosina 2022 ja 2023 ja sai Helsingin yliopiston aikuiskasvatustieteen opiskelijoilta Vuoden 2019 Aikuiskouluttajan tunnustuksen
  • on tuottanut kotimaisten tiedelehtien kanssa Nuoriso tutkimuksen kuvassa -lukupiiriä podcasteineen.
Lue tuoreinta numeroa
Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Terhi Kouvo Toimituspäällikkö | Managing Editor +358 400 396 437 terhi.kouvo@kvs.fi
Back to top