Skip to Content
Ajankohtaista

Elm Magazine: Ei-ammatilliset opinnot lisäävät aikuisväestön mielenterveyttä

Julkaistu:

Aikuisopiskelu lisää itseluottamusta, sosiaalisia verkostoja ja parantaa mielenterveyttä.

Aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen listaa englanninkielisen Elm Magazinen (European Lifelong Learning Magazine) teemanumerossa opiskelun ja terveyden välisiä yhteyksiä.

Suomalaiset ovat innokkaita oppijoita, ja tutkimustulokset vihjaavat, että niin sanottu vapaaehtoinen, harrastusmuotoinen opiskelu on hyväksi terveydelle. Yhteys on sitä vahvempi, mitä matalampi oppijan taustakoulutus on.

– On yllättävää, että olemme saaneet samankaltaisia tuloksia riippumatta siitä, osallistuivatko ihmiset esimerkiksi liikuntakursseille vai kieliopintoihin, Manninen kertoo.

Yksi selitys löytyy professorin mukaan maailmalaajuisestikin mitattuna Suomen erityislaatuisesta koulutusjärjestelmästä.

Ensinnäkin, Suomessa on mahdollista opiskella useissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa koulutustaustasta riippumatta, huokeaan hintaan. Se mahdollistaa matalan kynnyksen opiskelun ilman pääsykokeita.

– Omaehtoinen oppiminen on myös yleensä stressitöntä, koska siihen ei liity tutkintotavoitteita eikä suoriutumista arvioida tiukoilla mittareilla, Manninen sanoo.

Harrasteopinnot innostavat myös tutkinto-opiskeluun

Cambridgen yliopiston tutkija Ricardo Sabates tunnistaa yhteyden opiskelun ja hyvinvoinnin välillä. Hän on muun muassa selvittänyt, johtaako koulutus parempaan hyvinvointiin, vai lisääkö hyvinvointi kiinnostusta koulutukseen.

– Teoriassa on helppo todeta, että opiskelu vaikuttaa terveyteemme. Miten tällä tiedolla voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi koulutusmyönteiseen päätöksentekoon? hän kysyy.

Cambridgen yliopistossa on jo pitkäaikaistutkimuksen tuomaa tietoa siitä, mitä yhteyksiä terveyden ja koulutuksen välillä Euroopan eri maisssa löytyy.

Myös Jyri Manninen on ollut mukana kymmenessä Euroopan maassa toteutetussa Benefits of Lifelong Learning (BeLL)tutkimuksessa.

Sen kohteena olivat vapaan sivistystyön opinnot, eli ei-ammatilliset kurssit, joita kuvaa vapaaehtoisuus ja harrastustavoitteet.

Tutkimuksessa arvioitiin vuoden aikana vapaan sivistystyön opintoihin osallistuneiden aikuisten kokemia muutoksia. Tulosten mukaan henkilökohtaista kiinnostusta ruokkivat aikuisopinnot madaltavat kynnystä hakeutua tutkinto-opintoihin.

Eurooppalaista aikuiskoulutuksen verkkomedia Elm Magazinea julkaisee Kansanvalistusseura (KVS).

Lisätiedot:

Päätoimittaja Karoliina Knuuti, 040 826 8699, karoliina.knuuti(a)kvs.fi

Jaa artikkeli
Back to top