Skip to Content
Ajankohtaista

Etelä-Helsingin kansalaisopisto ja Kansanvalistusseura yhdistävät voimansa

Julkaistu:

Etelä-Helsingin kansalaisopisto ja Kansanvalistusseura ovat tehneet aiesopimuksen, jonka tavoitteena on toimintojen ja hallinnon yhdistäminen vuoden 2019 aikana siten, että uusi organisaatio voisi aloittaa 1.8.2019.

Lähtökohtana on yhteisen toimintaympäristön vahvistaminen vapaan sivistystyön ja jatkuvan oppimisen kentällä. Yhdistyminen lisäisi organisaatioiden pedagogista asiantuntemusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta etenkin urbaanissa kaupunkiympäristössä ja parantaisi opistopalvelujen saatavuutta sekä kansainvälisen toiminnan kehittämistä.

Kansanvalistusseuran hallituksen puheenjohtaja Lauri Tuomen mukaan yhdistyminen vahvistaa entisestään jatkuvan oppimisen lähtökohtia digitaalisissa toimintaympäristöissä ja avaa uusia mahdollisuuksia myös koulutusvientiin. Etelä-Helsingin kansalaisopiston ylläpitäjän Toimelan hallituksen puheenjohtaja Pekka Sauri puolestaan arvioi, että vahva urbaani paikallisuus yhdistettynä kansainväliseen toimintaan tuottaa innovatiivisia ratkaisuja vapaan sivistysyön koulutustarjontaan.

Uutta tietotaitoa verkko- ja aikuispedagogiikkaan sekä maahanmuuttajakoulutukseen

Yhdistymisellä halutaan luoda entistä paremmat toimintaedellytykset molempien toimijoiden työntekijöille, uuden organisaation tärkeimmälle voimavaralle.

Kansanvalistusseuran viestintäosaamisen ja säätiön ylläpitämän Etäkoulu Kulkurin verkkopedagogiikan sekä Etelä-Helsingin Kansalaisopiston aikuispedagogiikan keskinäinen hyödyntäminen luovat jo itsessään uusia lähtökohtia jatkuvan oppimisen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen.

Tiivis kansainvälinen yhteistyö tuottaa myös maahanmuuttajakoulutukselle tietotaitoa varsinkin perustaitojen opetuksessa.

Kansanvalistusseura (KVS) on sitoutumaton sivistysjärjestö, oppimisen asiantuntija ja palvelujen tuottaja, joka edistää sivistystä yhteiskunnan tärkeimpänä arvona. Etelä-Helsingin kansalaisopisto on kaikille avoin kaupunkiopisto, joka tarjoaa opiskelu- ja harrastuskursseja Etelä-Helsingin sydämessä. Opistoa ylläpitää Toimela ry.

Lisätietoja:

Kansanvalistusseura sr

Pirkko RuuskanenParrukoski, toimitusjohtaja, 050 5634671

Toimela ry/Etelä-Helsingin kansalaisopisto

Minna Prunnila, toiminnanjohtaja-rehtori, 050 3447830

 

Jaa artikkeli
Back to top