Skip to Content
Ajankohtaista

Kaksi vahvaa toimijaa, Kvs- ja Erätauko-säätiö tiivistävät yhteistyötään yhteiskunnallisen keskustelun rakentajina

Julkaistu:

Rauhattomuuden aikana mahdollisuus rakentavaan keskusteluun korostuu. Ihmisillä ja organisaatioilla on sekä halua että osaamista keskustella tärkeistä aiheista.

Kvs-säätiö ja Erätauko-säätiö ovat 16. maaliskuuta kirjoittaneet yhteistyösopimuksen rakentavan dialogin vahvistamiseksi yhteiskunnassa.

Tulevina vuosina toteutetaan muun muassa yhteisiä tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia, joissa hyödynnetään Erätauko-keskustelumenetelmää. Menetelmän tavoitteena on luoda syvempi ymmärrys käsiteltävästä teemasta ja mahdollistaa tasavertainen, rakentava yhteiskunnallinen keskustelu.

”Olemme erittäin iloisia yhteistyön tiivistymisestä Erätauko-säätiön kanssa. Erätauko-keskustelu on osoittanut toimivuutensa dialogin vahvistajana. Muutoksen keskellä haluamme tulla kuulluksi ja jakaa ajatuksiamme. Näihin tarvitaan foorumeita ja toimintatapoja. Tapahtumia ja tilaisuuksia voidaan toteuttaa esimerkiksi Kvs-säätiön kohtaamispaikassa, Sivistyskulmassa”, sanoo Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Kuvassa Laura Arikka ja Lauri Tuomi
Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 16. maaliskuuta 2022. Se tiivistää säätiöiden yhteistä toimintaa rakentavan keskustelun puolesta. Kuvassa Laura Arikka ja Lauri Tuomi.

”Suomalaiset nauttivat syvällisistä keskusteluista”

Erätauko-menetelmän avulla voi tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä tasavertaiseen keskusteluun Erityisesti mukaan pyritään kutsumaan heitä, jotka eivät yleensä osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Erätauko on tuttu yli 350 eri organisaatiolle ja toimijalle. Vuodesta 2018 alkaen erilaisiin Erätauko-keskusteluihin on osallistunut jo yli 65 000 ihmistä.

”Suomalaiset kertovat nauttivansa syvällisistä keskusteluista ja enemmistö kaipaa lisää rauhallisen keskustelun mahdollisuuksia. Yhteistyön avulla teemme enemmän. Tässä ajassa on tärkeää tukea keskustelua ihmisille ja yhteiskunnalle tärkeistä aiheista”, sanoo Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka.

Yhteistyön tavoitteena on lisäksi vahvistaa Kvs-säätiön Erätauko-osaamista kouluttamalla henkilöstöä ja sidosryhmiä toimintamallin käytöstä sekä tehdä hankeyhteistyötä esimerkiksi osallisuuden, keskustelukulttuurin, demokratian ja luottamuksen vahvistamisen sektorilla.

Lisäksi säätiöt sitoutuvat lisäämään yleistä tietoisuutta dialogisuuden merkityksestä yhteiskunnassa.

Säätiöt tekevät yhteistyötä esimerkiksi Ylen ja Erätauko-säätiön koordinoimassa Hyvin sanottu -hankkeessa. Vuonna 2023 valmistellaan Kvs-säätiön 150-vuotisjuhlavuoden (2024) ja Sivistyksen teemavuoden tapahtumiin liittyvää yhteistoimintaa.

Lisätietoja:

Lauri Tuomi, Kvs-säätiö, 050 476 9977, Twitter @TuomiLauri
Laura Arikka, Erätauko-säätiö, 044 579 2686, Twitter @erataukosaatio

Erätauko-säätiö

Erätauko-säätiön tehtävänä on yhdessä muiden toimijoiden kanssa tukea rakentavampaa keskustelukulttuuria Suomessa ja ulkomailla sekä lisätä ihmisten osallisuutta. Tavoitteena on vahvistaa luottamusta ihmisten välillä ja instituutioita kohtaan sekä vahvistaa demokratiaa ja yhteiskunnallista resilienssiä. Erätauko-säätiön visio on, että yhteiskunnallinen keskustelu on rakentavaa, kunnioittavaa ja siihen osallistuvat yhteiskunnan jäsenet laajasti. Ihmisillä ja organisaatioilla on sekä halua että osaamista käydä rakentavaa keskustelua tärkeistä aiheista.

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.)

Kvs-säätiö on maan vanhin, sitoutumaton sivistyssäätiö. Sen tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen. Säätiön visiona on yhteiskunta, jonka perusta on arkisivistys. Säätiö toimii vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen asiantuntijana ja sivistyksen pelottomana puolustajana. Kvs-säätiön ydinosaamista ovat oppiminen, innovaatiot ja vaikuttaminen.

Jaa artikkeli
Back to top