Skip to Content
Ajankohtaista

Tarpeet digitaitojen kehittämiseen nousevat työstä – ja muustakin elämästä

Julkaistu:

Kehittämishankkeiden hyvätkin tulokset ja mallit saattavat usein jäädä hankkeen päätyttyä unohduksiin. Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeen koulutusmenetelmässä ja sisältösuunnittelussa tukeudutaan aiemmin kehitettyjen, testattujen ja toimiviksi havaittujen, Kaikkien-mallien ja Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmän varaan. Samalla saadaan lisää kokemusta ja osaamista näiden mallien soveltamisesta.

Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa tarjoamme jokaisen osallistujan tarpeet huomioivaa, oppijalähtöistä digiperustaitokoulutusta. Koulutusryhmiä on alkuvaiheessa tulossa niin työelämässä ja pienyrittäjinä toimivista sekä tällä hetkellä työelämän ulkopuolella olevista. Tarpeet digitaitojen kehittämiseen nousevat niin työstä kuin muustakin elämästä: Digitalisaatio etenee yhteiskunnassamme kovaa vauhtia

Osallistujien omat arjen haasteet huomioidaan myös ryhmän sisältöjen suunnittelussa. Näitä tarpeita ja osaamistasoa kartoitetaan alkuhaastatteluissa. Osallistujien taitojen kehittymistä ryhmien aikana seurataan, jotta saamme tietoa mallin vaikuttavuudesta. Osaamisen kehittymisellä uskotaan olevan vaikutusta myös itsetunnon kohoamiseen sekä rohkaistumiseen asioida digimaailmassa.

Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa seisomme niin sanotusti jättiläisen harteilla: Hyödynnämme koulutusmenetelmänä vuosina 2018–2020 ESR-rahoituksella kehitettyä Kaikkien-mallia ja koulutussisältöjen suunnittelussa Osuvat taidot -hankkeessa (ESR 2019-2021) kehitettyä osaamismerkkijärjestelmää. Kaikkien-mallia sekä Osuvat taidot -osaamismerkkijärjestelmää on ollut kehittämässä laaja joukko aikuiskoulutuksen ja digitaitojen asiantuntijoita yhdessä eri kohderyhmien edustajien kanssa.

Kaikkien-malli on vaikuttava ja oppijalähtöinen perustaitojen koulutusmalli työikäisten arjen parantamiseksi. Kaikkien-mallin ydinperiaatteita ovat oppijalähtöisyys, paikallisuus ja eri perustaitojen yhdistyminen koulutuksissa. Malli perustuu aina kunnioittavaan kohtaamiseen ja dialogiin. Opittavat asiat sidotaan käytännön elämään. Tämä sitouttaa oppimisprosessiin ja tekee sisällöistä ja toteutuksesta henkilökohtaisesti mielekkäitä. Mallissa hyödynnetään myös vertaisoppimista – jokaisella on tietoja ja taitoja.

Osuvat taidot -hankkeessa kehitetty osaamismerkkijärjestelmä on tarkoitettu osaamisen osoittamiseksi mm. työelämässä ja opiskelussa tarvittaville digitaidoille. Osaamismerkistön sisältöjen määrittelyssä hyödynnettiin kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä sekä laajaa yhteistyötä.

Käytännön koulutusten lisäksi Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa tuotetaan digitaitojen koulutusmalli sekä koulutusmateriaalia. Niiden tarkoitus on tukea kaikkien digiperustaitojen kouluttamisesta kiinnostuneiden kouluttajien työtä.

Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa tavoitteenamme on oppia toimivia tapoja, joilla voimme varmistaa, että kaikilla on tarvittavat tiedot ja taidot osallistua ja toimia arjessa ja yhteiskunnassa.

 

Nina Hjelt Kvs-säätiö
Virpi Markkanen, Opintokeskus Sivis

Työelämän digitaidot kuntoon -hanke toteutetaan aikavälillä lokakuu 2021 – elokuu 2023. Hanketta toteuttavat yhdessä Opintokeskus Sivis, Kvs-säätiö, Kvs-säätiön ylläpitämä Etelä-Helsingin kansalaisopisto sekä Marttaliiton neljän marttapiiriä (Uudenmaan Martat ry, Etelä-Karjalan Martat ry, Etelä-Hämeen Martat ry, Itä-Hämeen Martat ry).

Jaa artikkeli
Back to top