Skip to Content
Ajankohtaista

Vaikuttavuusarviointi vahvisti: Etäkoulu Kulkuri on ulkomailla asuvalle lapselle tärkeä

Julkaistu:

Kansanvalistusseura on teettänyt Etäkoulu Kulkurin toiminnasta ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin. Kulkuri on ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu, jossa lapsi oppii suomen kieltä ja suomeksi. Sitä ylläpitää Kansanvalistusseura.

Arvioinnissa kuultiin oppilaita, vanhempia, opettajia ja tärkeimpiä sidosryhmiä. Arviointiraportti julkaistiin lokakuussa.

Kaikki haastateltavat pitivät Kulkurin voimavaroja niukkoina suhteessa toiminnan merkittävyyteen. Arviointiin osallistuneet toivovat Etäkoulu Kulkurille tunnustettua asemaa, mikä mahdollistaisi riittävän rahoituksen ja toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen.

Arvioinnin mukaan Kulkurin rooli on merkittävä koulutuksen tasa-arvon edistämisen, digitalisaation, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden näkökulmista.

Esimerkiksi opettajien mukaan Kulkurilla on mahdollisuus olla edelläkävijä digitaalisuudessa, sillä etä- ja verkko-opiskelu on sisäänrakennettuna koulun toimintaan.

Sekä oppilaat että opettajat oppivat

Suomesta ulkomaille muuttavien määrä on kasvanut 2010-luvulla vajaasta 12 000:sta noin 18 000:een. Muuttajista lähes 2 500 on lapsia. Ulkomaille muutto, siellä asuminen ja paluu kotimaahan on yhä useamman perheen arkea.

Kulkurissa opiskelevat lapset voivat vaivatta siirtyä takaisin suomalaiseen kouluun. Kulkuri pitää yllä niin hyvää äidinkielen taitoa, että lapsi pystyy puhumaan, kirjoittamaan ja ajattelemaan äidinkielellään. Oppilaat tulevat tutuiksi myös digitaalisen oppimisympäristön kanssa, käyttävät digitaalisia materiaaleja ja tuottavat digitaalista sisältöä.

Opettajien näkökulmasta Kulkurissa voi oppia erityisesti opetuksen digitalisaatiota sekä verkko- ja ilmiöoppimisen pedagogiikkaa. Opettajat ovat myös tunnistaneet erityisosaamisensa ja jakavat sitä muille opettajille eri foorumeilla.

Opetushallinto ja muut sidosryhmät näkevät Kulkurin tärkeänä osana kokonaisuutta, jonka muodostavat ulkomailla toimivat suomalaiset koulut, Suomi-koulut sekä Kulkuri-verkkokoulu.

Kansanvalistusseuran Etäkoulu Kulkuri auttaa lasta pitämään oven raollaan Suomeen silloin, kun lapsi ei voi käydä suomalaista peruskoulua. Kulkuri-verkkokoulu toimii kaikkialla maailmassa.

Tarvittaessa Kulkurista voi saada peruskoulun päättötodistuksen. Yhteistyökouluna on Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu.

Lisätietoja:

KTT Lauri Tuomi, Profitmakets Oy, 040 5859070
Toimitusjohtaja Pirkko RuuskanenParrukoski, Kansanvalistusseura, 050 563 4671
Koulunjohtaja Tuija Tammelander, Etäkoulu Kulkuri, 050 383 3969

Jaa artikkeli
Back to top