Skip to Content
Projekti

Let Europe Know About Adult Education (2016–2018)

Toteutusaika: 2015 – 8/2018

Hankkeen taustatiedot

Tietoa aikuiskoulutuksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista voidaan parhaiten jakaa joukkotiedotusvälineiden avustuksella. Hankkeen koulutuksissa harjoitettiin uutisnenää, hiottiin tiedotteita, koottiin toimivia kampanjoita sekä opittiin sosiaalisen median tehokasta käyttöä asiakasviestinnässä ja löytämään sopiva asiantuntija aikuiskoulutuksen viesteihin.

Tiedotteet, artikkelit ja kampanjat joukkoviestimissä ja sosiaalisessa mediassa ovat tutkimusten mukaan aikuisoppijoiden ja aikuiskouluttajien kohderyhmän parhaiten tavoittavat viestinnän keinot. Hankkeen tavoitteena on kohentaa aikuiskasvatuksen ammattilaisten viestinnällisiä ja journalistisia taitoja sekä kasvattaa tietämystä elinikäisestä oppimisesta Euroopassa.

Hankkeen koulutuksissa harjoitettiin uutisnenää, hiottiin tiedotteita, koottiin toimivia kampanjoita sekä opittiin sosiaalisen median tehokasta käyttöä asiakasviestinnässä ja löytämään sopiva asiantuntija aikuiskoulutuksen viesteihin.

Hanke toteutettiin vaiheittain. Ensimmäisenä vuonna tuotettiin Journalism for Adult Educators-työkalupakki, Journalism and Literacy -simulaatiopeli, Journalism for Adult Educators -sähköinen oppimisalusta ja hankkeen käsikirja. Toisena vuonna tuotteita testattiin hankekumppanien kotimaissa ja tuotteita jatkokehitettiin. Viimeisenä vuonna hankkeessa järjestettiin kansallisia levitystapahtumia.

Hankkeessa on kumppaneita kymmenestä eri maasta. Suomessa järjestettiin vapaan sivistystyön tiedotuskoulutuksen pilotti 19.3.2018.

Suomen kansallinen levitystapahtuma järjestettiin kesäkuussa 2018 vapaan sivistystyön Sivistysfoorumissa.

Hankesivut: let-europe-know.eu

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Let Europe Know About Adult Education (LEK-AE)

Koordinaattori:
Katholische Erwachsenenbildung Deutschland e.V. (Germany)

KVS:n asiantuntemus:
Koulutusmoduulin pilotointi, viestintä

Kumppanit:

  • Akademie Klausenhof GmbH (Germany),
  • Dansk Folkeoplysnings Samråd (Denmark),
  • Kansanvalistusseura (Finland),
  • Caixa de Mitos Lda (Portugal),
  • Asociatia EUROED (Romania),
  • European Association for the Education of Adults – EAEA (Belgium),
  • CONEDU – Verein für Bildungsforschung und -medien (Austria),
  • Nordic Network for Adult Learning (Norway),
  • Vrije Universiteit Brussel (Belgium)

Rahoitus:
Erasmus+ KA2 Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices/Strategic Partnerships for adult education, Project 2015-1-DE02-KA204-002327, Kansanvalistusseuralle noin 18.000 €.

Back to top