Skip to Content
Ajankohtaista

Uusi tiedekeskus Soppi avaa suomalaisen sivistyksen ja koulutuksen tarinaa

Julkaistu:

Kesällä 2022 avautuva Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Soppi havainnollistaa sivistyksen merkitystä suomalaisen yhteiskunnan uudistumisessa.

Kvs-säätiö avaa kesällä 2022 uuden tiedekeskuksen, joka pureutuu suomalaisen sivistyksen historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.

Nykyisin Suomi tunnetaan kansainvälisesti korkean osaamisen maana. Suomalainen yhteiskunta on uusintanut ja uudistanut itseään järjestelmällisesti juuri kasvatuksen ja koulutuksen avulla.

Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Soppi havainnollistaa tätä ilmiötä kokonaisuutena.

Keskuksen sisältö on tuotettu yhteistyössä laajan asiantuntijajoukon kanssa ja tutkimustietoon pohjaten. Historian ja nykypäivän lisäksi keskus katsoo myös tulevaisuuteen.

”Suomalaisen kasvatuksen ja oppimisen historia näyttää, että olemme aiemminkin selvinneet haasteista sivistykseen panostamalla. Sopessa voimme huomata, että meillä on kaikki edellytykset muutokseen kohti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta”, sanoo tiedekeskuksen tuottaja, Kvs-säätiön elinikäisen oppimisen asiantuntija Nina Hjelt.

Kasvatus elää aina kiinni omassa ajassaan

Sivistys on käsitteenä abstrakti ja siitä on hyvin erilaisia määritelmiä. Soppi tuo teeman lähelle kävijää kytkemällä sen kasvatukseen ja koulutukseen.

”Sivistys ja kasvatus eivät ole synonyymeja, mutta koulutus ja kasvatus tähtäävät sivistykseen. Sopessa tuodaan esiin sivistystyön kirjoa: kyse on ennen kaikkea arkisesta toiminnasta, johon meistä jokainen osallistuu”, Nina Hjelt sanoo.

Uusi tiedekeskus auttaa hahmottamaan, miten sivistyskäsitys on aina kytköksissä omaan aikaansa ja toisaalta muokkaa yhteiskuntaa.

Kantavia teemoja ovat elinikäisen oppimisen ja sivistystyön kehitys Suomessa, sivistyksen tasa-arvo sekä sivistyksen rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Sivistykselle ja kasvatukselle on määritelty eri aikoina erilaisia tavoitteita ja ihanteita, joiden tunnistamiseen ja arvioimiseen kävijä saa välineitä.

Miten tasa-arvon ihanne on vaikuttanut suomalaiseen koulujärjestelmään? Millaisia uusia oppimistarpeita ympäristökriisi luo? Kuinka voimme luoda moniäänisempää sivistystä?

Mittava sivistyshistoria näkyväksi

Tiedekeskus linkittyy myös Kvs-säätiön omaan historiaan – Suomen vanhin, sitoutumaton sivistyssäätiö täyttää vuonna 2024 jo 150 vuotta.

”Haluamme tehdä tätä mittavaa sivistyshistoriaa näkyväksi ja toisaalta myös sanoittaa sivistystä uudelleen. Idea jalostui tiedekeskukseksi, sillä tutkittu tieto on ollut säätiön toiminnan tärkein periaate kautta aikojen. Kiitämme Sitraa ja opetus- ja kulttuuriministeriötä kehittämistuesta. Samoin kiitämme mittavaa asiantuntijajoukkoa, joka on työskennellyt hankkeen eteen”, sanoo Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Soppi kutsuu myös kävijän osaksi Suomen sivistystarinaa ja -keskustelua.

”Uskomme sivistyksen ja koulutuksen tasa-arvoisuuteen. On tärkeää huomata, että jokainen meistä määrittelee sivistyksen merkityksen itse. Siksi keskusteluun tulee saada mukaan laajasti ihmisiä”, Nina Hjelt toteaa.

Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Soppi

  • Tiedekeskus Soppi aukeaa 21.6.2022 Kvs-säätiön toimitiloissa Helsingin keskustassa. Keskuksen varsinainen toiminta käynnistyy elokuussa 2022. Tuolloin keskus avataan myös suurelle yleisölle.
  • Soppea on kehitetty Sitran Sivistys+ -ohjelman rahoituksella. Kvs-säätiön Sivistystila-hankkeessa järjestettiin neljä asiantuntijatyöpajaa, joiden tavoitteena oli tuottaa tietoa, näkemyksiä ja kysymyksiä Suomen sivistyksellisen tulevaisuuden rakentamiseksi.
  • Sopen kehitys jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kvs-säätiön rahoituksella.
  • Tiedekeskusta on tarkoitus laajentaa vuosina 2023–2024 niin, että laajennettu keskus aukeaa Kvs-säätiön 150-vuotisjuhlien yhteydessä vuonna 2024.

 

Lisätietoja:
Nina Hjelt, Kvs-säätiö, 041 5448182, nina.hjelt@kvs.fi
Lauri Tuomi, Kvs-säätiö, 050 476 9977, lauri.tuomi@kvs.fi

Jaa artikkeli
Back to top