Skip to Content
Projekti

Toimittajan opas – Reporter’s Guide (2017)

Toteutusaika: 2017

Toimittajan opas auttaa uutisoimaan kehitysmaista monipuolisesti ja ohjaa välttämään stereotypioita. Opas tuotettiin yhdessä Viestintä ja kehitys -säätiö Vikesin ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Se oli osa Ulkoministeriön rahoittamaa Kehityskysymykset haltuun -hanketta, jossa koulutettiin toimittajia käsittelemään monipuoleisesti kehityskysymyksiä mediassa. Opasta voi lukea suomeksi ja englanniksi.

Medialla on merkittävä vaikutus ihmisen maailmankuvan rakentumiseen. Jos emme saa tietoa parannuksista, on helppo ajatella, ettei maailmaa voi muuttaa. Tämä johtaa toivottomuuden tunteeseen ja välinpitämättömyyteen kehitysyhteistyötä kohtaan.

Laadukas journalismi vaikuttaa asenteisiin ja antaa monipuolisen kuvan maailman tilanteesta.

Toimittajan opas − Reporter’s Guide on lyhyt johdatus globaalien kehityskysymysten käsittelyyn. Se on laadittu Kansanvalistusseuran, Viestintä ja kehitys -säätiön ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin oppiaineen välisessä, kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa, joka rahoitettiin ulkoasiainministeriön valtionavustuksella järjestöjen kehitys- ja globaalikasvatukseen.

Oppaan tavoitteena on lisätä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisten ja toimittajien tietoisuutta globaaleista kehityskysymyksistä.

Kuhunkin osioon on koottu käytännön vinkkejä ja kokeneiden toimittajien ja asiantuntijoiden neuvoja. Opasta voi lukea suomeksi ja englanniksi.

Back to top