Skip to Content
Projekti

Kattava medialukutaito-opetus Palestiinassa (2023–2026)

Toteutusaika: 2023–2026

Hankkeen taustatiedot

Kvs-säätiö jatkaa yhteistyötä medialukutaito-opetuksen parissa Palestiinassa. Kattava medialukutaito-opetus Palestiinassa -hankkeen tavoitteena on sisällyttää medialukutaito kiinteäksi osaksi Betlehemin yliopiston opetussuunnitelmaa.

Tätä ohjelmaa on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroista. Tällä sivulla ja sen linkeissä mahdollisesti esitetyt näkemykset eivät edusta ulkoministeriön näkemystä. 

Hankkeessa tuetaan Palestiinan kansalaisyhteiskunnan rakentumista medialukutaitoa ja sen opetusta vahvistamalla. Hanke on jatkumoa vuodesta 2015 alkaneelle työllemme mediakasvatuksen parissa Palestiinassa.

Tavoitteena on tukea medialukutaidon sisällyttämistä kiinteäksi osaksi yliopiston opetussuunnitelmaa Betlehemin yliopistossa, vahvistaa yliopiston opettajien pedagogisia taitoja, tukea journalismin opiskelijoiden kriittistä medialukutaitoa sekä vahvistaa yhteisöjen osallisuutta Palestiinalaisalueilla. Tällä hetkellä medialukutaito ei sisälly Palestiinan valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, eikä sitä ole juurikaan mukana yliopisto-opetuksessa.

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa yhteensä 28 opettajaa ja kouluttajaa, saada 80 journalismin opiskelijaa osallistumaan medialukutaitokursseille ja järjestää 30 medialukutaitoa hyödyntävää yhteisöprojektia. Yhteisöprojektit toteutetaan mm. Betlehemin ja Hebronin maaseutuyhteisöissä.

Lisäksi tavoitteena on edistää alueen väestön oikeutta tietoon sekä vahvistaa aktiivista kansalaisuutta ja demokratian toimintaedellytyksiä.

Hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna 2023-2024 tavoitteena on järjestää täydennyskoulutusta Betlehemin yliopiston opettajille. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa yliopiston journalismin opiskelijoille kriittisen medialukutaidon kurssi yhteistyössä suomalaisten vapaaehtoiskouluttajien kanssa. Vapaaehtoiset ovat toimittajia.

Julkaisut ja opetusmateriaalit

Media Literacy for Adults (toimittanut Karoliina Knuuti, 2020), aikuisten medialukutaito-opas, on julkaistu englanniksi (ISBN 978-951-9140-74-2) ja arabiaksi sähköisesti sekä painettuna. Kirja on luettavissa ja ladattavissa pdf-muodossa verkko-osoitteessa mediaguide.fi.

Media Literacy Course Curriculum (editor Anne Tastula, 2020), aikuisten medialukutaitokurssin järjestäjän opas. Opas on ladattavissa pdf-muodossa englanniksi ja arabiaksi verkko-osoitteesta mediaguide.fi.

Trainers’ Guide – How to help others to learn (editor Anne Tastula, 2022) Opas on ladattavissa pdf-muodossa englanniksi ja arabiaksi verkko-osoitteesta mediaguide.fi.

Artikkelit ja tiedotteet

Kahden kansan välissä -blogissamme tässä hankkeessa ja aiemmissa hankkeissa työskennellyt henkilöstö ja vapaaehtoiset kertovat kokemuksistaan Palestiinasta ja kehitysyhteistyöstä.

Joulukaupungin ylle laskeutui varjo – Gazan sota vaikuttaa myös nuorten elämään (Kotimaa, Susanna Vilpponen)

Development aid a must for building democracy in Palestine (ELM Magazine, 16.11.2023, Anne Tastula)

”Medialukutaito on ehto toimivalle demokratialle” (15.2.2023 Kvs-säätiö)

 

 

Yhteystiedot

Anne Tastula Projektipäällikkö, tuottaja | Project Manager, Editor +358 40 1523 830 anne.tastula@kvs.fi

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Kattava medialukutaito-opetus Palestiinassa

Koordinaattori:
Kansanvalistusseura – The Finnish Lifelong Learning Foundation

Kumppanit:
University of Bethlehemin erillislaitos Institute for Community Partnership (ICP)

Rahoitus:
Suomen kehitysyhteistyön määrärahat kansalaisjärjestöille 453.457 € (vuosina 2023-2026). Lisäksi omarahoitusta rahana ja vapaaehtoistyönä noin 80.000 €.

Back to top