Skip to Content
Projekti

Tale – Vihreän siirtymän tukeminen aikuiskoulutuksessa (2022–2024)

Toteutusaika: 1.12.2022 - 31.11.2024

Hankkeen taustatiedot
ihmisiä voimistelee puun ympärillä puistossa
 • co-funded by the European Union

Tale-hanke vastaa muutostarpeeseen kohti ilmastoystävällisempää ja kestävämpää yhteiskuntaa. Tale-hankkeessa etsitään ratkaisuja tähän haasteeseen hyödyntämällä transformatiivisia oppimismenetelmiä aikuiskoulutuksessa.

Tale Erasmus+ -hankkeessa aikuiskoulutusorganisaatiot yhdistävät voimansa oppijoiden, yhteisöiden sekä ruohonjuuritason toimijoiden kuten sosiaalisten liikkeiden ja kansalaisaktivistien kanssa tarjotakseen uusia näkökulmia transformatiiviseen eli uudistavaan oppimiseen.

Hankekumppanit käynnistävät innovaatioryhmiä, joissa hyödynnetään transformatiivisia oppimismenetelmiä yhteistyössä kansalaisaktivistien tai/tai sosiaalisten liikkeiden kanssa. Tavoitteena on tutkia, miten voimme oppia toisiltamme edistääksemme vihreää siirtymää aikuiskoulutusorganisaatioissa ja niitä ympäröivissä yhteisöissä. Lisäksi hankekonsortio hyödyntää vertaisoppimista, järjestää tapahtumia ja julkaisee suosituksia siitä, miten aikuiskoulutuksella voidaan edistää vihreää siirtymää.

Tale-hankkeen tuloksena aikuiskoulutusorganisaatiot löytävät uusia tapoja työskennellä oppijoiden ja heitä ympäröivien yhteisöjen kanssa. Hankkeessa tuotetaan tietoa, tapahtumia, työkaluja, kokemuksia, menetelmiä ja suosituksia siitä, miten transformatiivista oppimista voidaan käyttää vihreän siirtymän edistämiseen ja ruohonjuuritason toimijoiden innovatiivisten käytäntöjen laajentamiseen.

Tavoitteet

 • Tarjota uusia oivalluksia, miten aikuiskoulutusta järjestävät organisaatiot ja kansalaiset voivat yhteistyössä edistää kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää
 • Luoda yhteistyötä aikuiskoulutusta järjestävien tahojen ja vihreään siirtymän ja kestävän kehityksen kysymyksiin keskittyneiden ruohonjuuritason toimijoiden välille
 • Laajentaa transformatiivisia oppimismenetelmiä vihreään siirtymään soveltuviksi, vahvistaen sekä aikuiskoulutussektorin että ruohonjuuritason toimijoiden valmiuksia
 • Antaa suosituksia siitä, millaista on tuloksellinen transformatiivinen aikuiskoulutus ja vihreä siirtymä
 • Luoda vahva kumppanuusverkosto aikuiskoulutussektorin vihreän siirtymän edistämiseksi

Seuraa hankkeen toteutusta Talen englanninkielisillä sivuilla

Kohderyhmät

Ensijaiset kohderyhmät

 • Osallistujaorganisaatioiden henkilöstö, mukaan lukien johtohenkilöt
 • Kansalaiset, jotka toimivat ruohonjuuritason liikkeissä
 • Aikuisoppijat
 • Aikuiskoulutusorganisaatiot kumppanimaissa
 • Ilmastotoimiin ja kestävään kehitykseen keskittyneet ruohonjuuritason toimijat ja yhteiskunnalliset liikkeet

Muut kohderyhmät

 • Eurooppalainen aikuiskoulutussektori
 • Muut koulutusorganisaatiot ja julkiset toimijat
 • Kansallisen, eurooppalaisen ja kansainvälisen tason poliittiset päättäjät
 • Muut sidosryhmät (muiden alojen kansalaisjärjestöt, alueelliset verkostot jne.)

Yhteyshenkilöt

Sari Pohjola Viestinnän asiantuntija | Communications Specialist +358 40 5112 475 sari.pohjola@kvs.fi

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Transformative Adult Learning for Green Transition – Tale

Koordinaattori:
Kvs-säätiö

KVS:n asiantuntemus:
vihreä siirtymä aikuiskoulutuksessa, kestävän kehityksen strategiat, projektihallinto

Kumppanit:
• Kvs-säätiö (koordinaattori)
• European Network for Community-Led Initiatives on Climate Change and Sustainability, ECOLISE (Bryssel, Belgia)
• European Association for the Education of Adults, EAEA (Bryssel, Belgia)
• International Council for Adult Education ICAE
• Educators Centre Association (Unkari)
• DVV International (Saksa)
• Hellenic Open University (Kreikka)
• VHS Wien (Itävalta)
• SVEB (Sveitsi, liitännäiskumppani)
• AONTAS (Irlanti , liitännäiskumppani)

Rahoitus:
Erasmus+ KA2

Back to top