Skip to Content

Betlehemin yliopiston opettajat saivat todistukset suoritettuaan täydennyskoulutuksen. Kuva: Ossayd Alamarneh / Betlehemin yliopisto

Kahden kansan välissä

Miehitys on vain yksi siivu opiskelijoiden elämästä

Julkaistu:

Betlehemin yliopiston opettajat saivat todistukset suoritettuaan täydennyskoulutuksen. Kuva: Ossayd Alamarneh / Betlehemin yliopisto

Betlehemin yliopiston opettajat haluavat kannustaa opiskelijoitaan aktiiviseen kansalaisuuteen, kirjoittaa Kaisu Sofia Kinnunen.

”Ei se mitään, tätä meidän elämämme on.”

Näin vastasi eräs palestiinalainen yliopisto-opettaja, kun pahoittelin hänelle koulutuksemme aikana kärjistynyttä tilannetta Jeninissä.

Olimme kesäkuun puolivälissä täydennyskouluttamassa Betlehemin yliopiston opettajia medialukutaidosta ja pedagogiikasta. Ryhmäämme kuului journalismin, viestinnän, arabian kielen, kasvatustieteen ja tietotekniikan laitoksien opettajia.

Keskustelimme viikon aikana paljon sekä luokkahuoneessa että sen ulkopuolella. Keskustelumme usein sivusivat tavalla tai toisella palestiinalaisten kollektiivista traumaa ihmisoikeuksien puuttumisesta Israelin miehityksen alla.

Miten nämä kokemukset vaikuttavat käsitykseen itsestä oppijana?

Yliopisto-opettajat halusivat kannustaa opiskelijoitaan aktiiviseen kansalaisuuteen yhteiskunnassaan. Lisäksi he korostivat, että opiskelijoiden identiteettiä ja itsetuntoa ei saa määrittää elämä miehityksen alla. Miehitys on vain yksi siivu opiskelijoiden elämästä.

Eräs journalismin opettaja kertoi lounastauollamme, että hän työstää parhaillaan dokumenttielokuvaa lapsuudestaan. Hän puhui traumoista, joita miehityksen alla eläminen on hänelle aiheuttanut.

Näitä traumoja ovat esimerkiksi palestiinalaisten liikkumisen vapauden rajoittaminen ja palestiinalaislapsiin kohdistuvat pidätykset.

Hän kertoi, että yhä enenevissä määrin uusi sukupolvi haluaa käsitellä näitä kokemuksia eri tavoin. Opettajan puheista päätellen hän myös rohkaisee opiskelijoitaan käsittelemään traumojaan.

”Opiskelijoissamme on tulevaisuus”

Seuraavaksi hankkeessamme koulutamme ensi syksynä yhteistyössä Betlehemin yliopiston opettajien kanssa journalismin opiskelijoita medialukutaidosta. Kurssi toteutetaan sekä lähi- että etäopetuksena. Matkustamme Betlehemiin projektipäällikön ja kahden vapaaehtoiskouluttajan voimin.

Opiskelijat toteuttavat kurssin jälkeen konkreettisesti aktiivista kansalaisuutta, kun he toteuttavat erilaisia medialukutaitoprojekteja yhteisöissä, muun muassa Betlehemissä ja Hebronissa.

”Opiskelijoissamme on tulevaisuus”, totesi eräs arabian kielen opettaja lounastauolla, kun mussutimme eväslaatikoista riisiä ja munakoisoa.

Kaisu Sofia Kinnunen

  • työskenteli Kattava medialukutaito-opetus Palestiinassa -hankkeessa projektipäällikkönä kevään 2023 ajan
  • toimittaja ja kouluttaja
  • perehtynyt työssään ihmisoikeuksiin ja kehitysjournalismiin
  • rakastaa palestiinalaista rap-musiikkia ja ruokakulttuuria, kuten maklubaa ja minttulimonadia
Jaa artikkeli
Back to top